Deli: Poštovati prava manjinskih nacionalnih zajednica

11 Mar 2011

Građani uputili primedbe na rad više službi za katastar nepokretnosti zbog neprihvatanja ugovora sastavljenih na jeziku nacionalne manjine

Vojvo?anski sekretar za propise, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli pozvao je danas službe za katastar nepokretnosti u Vojvodini na strogo poštovanje prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na službenu upotrebu jezika i pisama.
Kako se navodi u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije, protekle nedelje sekretarijat je primio prijave gra?ana na rad više službi za katastar nepokretnosti zbog neprihvatanja ugovora sastavljenih na jeziku nacionalne manjine.
Deli je podsetio da su jezici nekih nacionalnih manjina u Vojvodini u ravnopravnoj službenoj upotrebi sa srpskim jezikom i ?irili?kim pismom, odnosno tretiranja takvih jezika kao stranih, uz protivzakonito prebacivanje troškova prevo?enja na teret stranke.
Povodom prijava, Sekretarijat je u okviru svog zakonskog ovlaš?enja inspekcijskog nadzora službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina ve? zapo?eo postupak nadzora na terenu.
U Vojvodini su u službenoj upotrebi srpski, ma?arski, slova?ki, rumunski, rusinski i hrvatski jezik.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!