Deli: Nacionalni saveti ključni za očuvanje multikulturalnosti

01 Mar 2012

Multijezičnost i multikulturalnost čine „samu srž” obrazovnog sistema pokrajine

Pokrajinski sekretar za nacionalne manjine Andor Deli izjavio je danas da je saradnja sa nacionalnim savetima manjina od klju?nog zna?aja za o?uvanje vojvo?anske multietni?nosti i multikulturalnosti.

Deli je na predavanju u okviru Sajma obrazovanja rekao da multijezi?nost i multikulturalnost ?ine „samu srž” obrazovnog sistema pokrajine.

Naveo je da njegov sekretarijat ima prave partnerske odnose sa više od 500 obrazovnih institucija u Vojvodini.

Andor Deli je podsetio da se ve? sedam godina u školama u pokrajini sprovodi projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, a u okviru njega i sportsko takmi?enje „Kup tolerancije”, kao i kviz „Koliko se poznajemo”.

Pokrajinski sekretarijat za nacionalne manjine na Sajmu obrazovanja „Putokazi” nastupa zajedno sa Pedagoškim zavodom Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!