Predstavnici Pokrajinske vlade položili venac u Aušvicu

26 Jan 2015

Obeležavanje 70. godišnjice oslobođenja najozloglašenijeg logora u istoriji, Aušvic-Birkenau u Poljskoj

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin i pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Gruji?, prisustvovali su obeležavanju Me?unarodnog dana se?anja na žrtve holokausta i 70 godina od oslobo?enja najozloglašenijeg logora u istoriji Aušvic-Birkenau, i položili vence u znak se?anja na žrtve.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin je u Aušvicu izjavio da je Pokrajinska vlada dosledna u nameri da neprekidno šalje poruke o potrebi suzbijanja pojava koje imaju obeležja fašizma.

„Danas se u Aušvicu poklanjamo senima preko 12.500 Vojvo?ana i svih ostalih žrtava koje su ovde ostavile svoje živote. Njihove kosti nas opominju da poštujemo ono što njihova žrtva danas za nas predstavlja u neprekidnoj borbi protiv zla“, rekao je Vasin.

Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Gruji? rekao je da je u narednom periodu potrebno raditi na projektu obnavljanja paviljona posve?enog žrtvama sa naših prostora u Državnom muzeju Aušvic–Birkenau.

Gruji? je podsetio da je od 1963. godine bivša Jugoslavija imala memorijalni paviljon u Aušvicu, a da je danas taj paviljon prazan, jer je zatvoren tokom devedesetih godina.

Projekat obnavljanja paviljona pokrenut je 2011. godine inicijativom tadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Srbije, koje je tada sazvalo konstitutivni sastanak svih bivših jugoslovenskih republika.

„Saradnjom Pokrajinske vlade, republi?kih organa i jevrejskih organizacija treba završiti obnavljanje paviljona i na taj na?in doprineti negovanju kulture se?anja na sve žrtve sa naših prostora stradale u ovom strašnom periodu istorije ?ove?anstva“, kazao je Gruji?.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojenom 2005. godine, 27. januar proglašen je za Me?unarodni dan se?anja na žrtve holokausta. Procenjuje se da je tokom ovog zlo?ina u istoriji ?ove?anstva stradalo šest miliona Jevreja, a u samom Aušvicu više od 1,1 miliona ljudi.

Glavni program komemoracije na koji je pozvano oko 300 preživelih logoraša i delegacije 43 države bi?e održan 27. januara ispred Zida mrtvih u samom logoru.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!