Dečjoj bolnici uručen hasap sertifikat

26 Dec 2012

Donacija za uvođenja Hasap sertifikata je iznosila 13.000 evra, a donacije za uvođenje naredna tri sertifikata iznose ukupno 30.000 evra

Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine danas je uru?en hasap (HACCP) sertifikat kvaliteta za pripremu hrane, a potpisan je i ugovor o donaciji, kojim ?e se omogu?iti zapo?injanje procedure za dobijanje još tri sertifikata: ISO 9001, ISO 1400 1 i OHSAS 18001.

Re? je o standardima koji se odnose na sistem upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoš?u na radu, koje zajedno ne poseduje ni jedna zdravstvena ustanova u zemlji, re?eno je na sve?anosti.

Ugovor o donaciji sertifikata potpisali su direktor Instituta Slobodan Grebeldinger, generalni direktor donatorske kompanije CERTOP Šandor Tibor i direktor konsultantske firme TIM Tanja ?urovi?.

Donacija za uvo?enja Hasap sertifikata je iznosila 13.000 evra, a donacije za uvo?enje naredna tri sertifikata iznose ukupno 30.000 evra.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!