DAVID ESTLUND: Zašto glasati

01 Apr 2017

Smatra se malo verovatnim da će se građani sami informisati i konstruktivno učestvovati u demokratskom procesu i da je savršeno razumno da to ne čine, jer pojedinačni glas nikada nije presudan

Izvod iz knjige „Democratic authority: A philosophical framework / Demokratski autoritet: filozofski okvir”

?esto se smatra da je ne samo malo verovatno da ?e se gra?ani sami informisati i konstruktivno u?estvovati u demokratskom procesu, ve? da je savršeno razumno da to ne ?ine. Pošto njen pojedina?ni glas skoro sigurno nikada ne?e biti presudan, bilo bi glupo – kako sa stanovišta razboritosti, tako i sa stanovišta morala – ako bi osoba žrtvovala druge projekte kako bi posvetila vreme informisanju o politici ili stajanju u redu za glasanje.

Ovde je klju?na pretpostavka da mi nemamo nikakav moralni razlog da glasamo, zato što (priznajem) naše glasanje ne?e na?initi nikakvu razliku. Ali ?injenje razlike je samo jedan od na?ina na koji možemo imati moralne razloge da nešto u?inimo. Ponekad smo prosto obe?ali da nešto u?inimo, i imamo dužnost da u tome istrajemo bez obzira da li ?e to na?initi bilo kakvu (drugu) razliku (mada se ovo ne može primeniti na slu?aj politi?ke participacije i glasanja).

Ponekad, mi imamo dužnost da ne uzmemo nešto što pripada drugoj osobi – recimo, jednu od mnoštva nov?anica iz nov?anika našeg bogatog suseda – ?ak iako to što bismo uzeli ne bi nikome nedostajalo. Bolja analogija za našu svrhu mogla bi biti ova: pretpostavimo da bi dovoljan broj nas koji bi se skupio na ulazu u grad u pono? prvog dana svakog meseca, spre?io napad opasne bande. Skoro je sigurno da moje prisustvo ne bi presudno uticalo na uspeh ovog poduhvata. Ili bi se skupilo dovoljno ljudi, ili ne bi, ali to ne bi presudno zavisilo od jedne osobe. Pa ipak, smatram da postoji jasan moralni razlog da se pridružimo ovom poduhvatu.

Naravno, neki ljudi mogu opravdano odsustovati ako imaju važnijeg posla, ali pred njih se postavlja zna?ajan moralni zahtev koji mora biti nadja?an drugim razlozima. Na sli?an na?in, postoje katastrofe koje se mogu otkloniti samo time što ?e dovoljan broj promišljenih ljudi iza?i na birališta, i postoje ozbiljni razlozi da se pridružimo tom poduhvatu, mada oni svakako ponekad mogu biti nadja?ani drugim zna?ajnim stvarima.

(Peš?anik / Izbor i prevod: Rastislav Dini?)

Podelite ovu stranicu!