Danska: Homoseksualna venčanja u crkvi

23 Aug 2011

Bez ozbira na ishod sledećih izbora, u budućem skupštinskom sastavu Danke postojaće politička podrška za homoseksualna venčanja u crkvi

Danski ministar vera Per Stig Moler najavio je danas da ?e, ako ostane na tom položaju i nakon predstoje?ih izbora, dostaviti parlamentu predlog zakona koji homoseksulanim parovima omogu?ava ven?anje u Danskoj narodnoj crkvi.

U izjavi za dnevnik “Kristeligt Dagblad”, Moler je istakao da ?e time homoseksualni parovi, koji trenutno imaju zakonsko pravo da svoje partnerstvo registruju u opštini, biti pravno izjedna?eni sa heteroseksualnim parovima.

Ministar je rekao i da njegov predlog dolazi kao odgovor na sli?an predlog opozicione stranke Socijaldemokratija, jer smatra da “jedna seksualna manjinska grupa ne treba da bude tema u izbornoj kampanji”.

“Tako da možemo da konstatujemo da ?e, bez ozbira na ishod izbora, u budu?em skupštinskom sastavu postojati politi?ka podrška za uvo?enje homoseksualnih ven?anja u (Dansku) narodnu crkvu”, zaklju?io je ministar Moler.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!