Dani Radomira Konstantinovića

27 Oct 2014

Filozofija palanke danas aktuelnija nego ranije

Nakon što je, zbog politi?kih trvenja, tri puta propao pokušaj da Radomiru Konstantinovi?u bude dodeljeno zvanje “Po?asnog gra?anina Subotice”, grad sada nastoji da se autoru ?uvene “Filozofije palanke” oduži tako što ?e jedna ulica ili trg poneti njegovo ime i biti postavljena tabla na ku?i u Zmaj Jovinoj ulici broj 17 u Subotici, u kojoj je ro?en.

To nastoji da sprovede u delo Savet za o?uvanje intelektualnog nasle?a Radomira Konstantinovi?a, koji je u Subotici održao sednicu na tre?u godišnjicu njegove smrti.

“Subotica je sre?no odabrana za mesto iz kojeg ?e se inicirati negovanje intelektualnog nasle?a Radomira Konstantinovi?a. Za njega je to, verovatno, jedini grad koji je uporediv sa Sarajevom, upravo zbog te svoje razli?itosti”, izjavila je prof. dr Latinka Perovi?, predsednica Saveta za o?uvanje intelektualnog nasle?a Radomira Konstantinovi?a.

Živan Berisavljevi?, potpredsednik Saveta i blizak prijatelj Konstantinovi?a, kaže da je njegova “Filozofija palanke” sada aktuelnija nego ikada pre.

“Bio je topao, šarmantan ?ovek, veoma senzitivan i siguran u ispravnost svojih uverenja. Kada sam jednom prilikom izrazio ?u?enje što je jedno takvo delo kakvo je ‘Filozofija palanke’ do?ekao s mukom, on mi je vizionarski rekao da ?e ona, na našu nesre?u, tek u budu?nosti biti aktuelna”, kaže Živan Berisavljevi?.

U okviru obeležavanja “Dana Radomira Konstantinovi?a”, u organizaciji Gradske biblioteke Subotica, održana je promocija knjige “Mi pa mi” (ili: o srpskom stanovištu), autora Milorada Belan?i?a.

“Ja sam u toj svojoj knjizi pokušao da iskritikujem ideju srpskog nacionalizma, zbog koje je neosnovano optuživan zbog ‘Filozofije palanke’, Konstantinovi?evog najvažnijeg dela”, objašnjava Milorad Belan?i?, autor knjige “Mi pa mi”.

U okviru “Dana Radomira Konstantinovi?a” bi?e izdata njegova sabrana dela, svake godine dodeljiva?e se nagrada “Bi?e i jezik”, a svake druge i me?unarodno priznanje s njegovim imenom.

Pored Subotice, manifestacije u njegovu ?ast bi?e održavane i u Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi, a pored Radio Beograda, lista “Danas” i ?asopisa “Rukovet”, njihov medijski pokrovitelj bi?e i Radio-televizija Vojvodine.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!