Dani Radomira Konstantinovića na RTV

30 Apr 2015

Manifestacija će obuhvatati više događaja, koji će se održavati tokom cele godine

Radio-televizija Vojvodine medijski ?e podržati manifestaciju “Dani Radomira Konstantinovi?a”, koja treba da promoviše intelektualno nasle?e Suboti?anina Radomira Konstantinovi?a, nekadašnjeg novinara, pesnika, ?lana Akademije nauka Bosne i Hercegovine i jednog od najeminentnijih filozofa, ne samo u Srbiji, ve? i u zemljama regiona.

To je, danas, u Novom Sadu, potvr?eno Protokolom o saradnji, koji su potpisali generalni direktor RTV Sr?an Mihajlovi? i predsednica Saveta za obeležavanje misaonog nasle?a Radomira Konstantinovi?a Latinka Perovi?.

Manifestacija ?e obuhvatati više doga?aja, koji ?e se održavati tokom cele godine.

Me?unarodni okrugli sto “Dani Radomira Konstantinovi?a”, dodela nagrade “Radomir Konstantinovi?”, godišnja nagrada za esej mladih autora, radionice, akcije, izdavanje sabranih dela, i to, pre svega, neobjavljenih rukopisa, samo su neki od njih, a gledaoci i slušaoci RTV mo?i ?e da ih prate kroz naše informativne i kulturno-umetni?ke emisije.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!