Danas: Zbrka sa biračkim spiskovima odvratila birače

04 Apr 2017

Nekih građana nije bilo u biračkom spisku, čak iako su dobili poziv za glasanje

Osim što se veliki broj preminulih i ovaj put našao na bira?kim spiskovima, novina na ovim izborima jeste i to što na spiskovima nije bilo upisano dosta mladih, kao i da je mnogima promenjeno biralište, pa su zbog toga i odustajali od glasanja.

To su nam potvrdili kako ?itaoci, tako i javne li?nosti koje su bili svedoci ovakvih “propusta” na izbornim mestima.

Zoran Kesi?, autor emisije “24 minuta”, na dan izbora je oka?io video-zapis na kojem njegov otac, ispred bira?kog mesta, objašnjava kako ga nema na spisku za glasanje. Kako se kasnije utvrdilo, bira?ko mesto mu je promenjeno, ali i pored najbolje volje, nije uspeo da glasa.

– Došli smo ku?i, pozvali broj Ministarstva za državnu upravu gde su utvrdili da mu je promenjeno bira?ko mesto. Obrazloženje je bilo, promenio je adresu boravišta. Što je potpuna nebuloza, jer živi na istoj adresi 60 godina. Ipak se spremio da ode na novo bira?ko mesto ne bi li glasao, ali je usled nervoze i usplahirenosti, uspeo da u sopstvenom stanu izgubi li?nu kartu. Tako da nije ni glasao, pri?a Kesi?. Kaže da je ocu sko?io pritisak, “ali je pretekao”.

– ?itava situacija bila je u isto vreme i smešna i tužna. To je paradigma društva u kome živimo, kombinacija nepravde i baksuzluka. Mom ocu je u jutarnjim ?asovima na dan izbora stigao i SMS – nemojte da izlazite na izbore, otkrili smo nepravilnosti na 27 izbornih mesta, u potpisu Saša Jankovi?, Demokratska stranka Vra?ar. Mnogi moji poznanici su dobili sli?nu poruku, gde ih navodno Jankovi?ev štab poziva na bojkot izbora, naglašava Kesi?.

Nakon što je podelio Kesi?ev video na svom Fejsbuk profilu, piscu Marku Vidojkovi?u javljali su se brojni pratioci sa sli?nim problemima.

– Pisale su mi uglavnom mla?e osobe, koje dosad nisu glasale a sada ih nije bilo na bira?kim spiskovima. Scenario je uvek bio isti. Odlazili su na svoje bira?ko mesto, ali ih nije bilo u bira?kom spisku, ?ak iako su dobili poziv za glasanje. Neki su odustajali, a drugi su bili uporni pa je tako jedan od njih, koji živi na Senjaku, otišao u Kalu?ericu da glasa. Jer se ispostavilo da je na tamošnjem spisku – pri?a Vidojkovi?. Kaže da ne želi da zvu?i kao da je paranoi?an, ali pita se, ?emu onda telefonski pozivi sa pitanjem “da li ?ete glasati za SNS?”.

– Postoje dve vrste odgovora. Prva glasi – glasa?u. ?emu onda poziv? Sigurni glasa?i ?e glasati. I druga vrsta – gde su ljudi ?esto vulgarni odgovaraju?i na to pitanje. Možda se baš takvi evidentiraju. Pa ih kasnije nema na bira?kim spiskovima – navodi Vidojkovi?. On zaklju?uje da bi time trebalo da se bave ostali predsedni?ki kandidati i da istraže “enigmu” zvanu bira?ki spiskovi.

“Turneja” zbog glasanja

Naša ?itateljka Aleksandra Karikli? išla je od bira?kog mesta na Vra?aru, do Novog Beograda, pa ponovo na Vra?ar, gde je na kraju glasala. Prvobitno su joj rekli da nije na spisku ve? da je verovatno upisana na starom bira?kom mestu u Novom Beogradu, gde je živela pre nego što se udala. Kada je utvr?eno da nije ni tamo, pozvala je RIK a zatim i Ministarstvo za državnu upravo, koje ju je vratilo na Vra?ar. Na kraju je uspešno glasala, iako je “borba” da zaokruži željenog kandidata trajala nekoliko sati. Aktivisti SNS-a su je prethodno zvali na stari ku?ni broj, ali je njen otac rekao da ne?e glasati za njihovog kandidata.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!