Podrška peticiji: Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja

21 Oct 2016

Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja započeli su prikupljanje potpisa podrške peticiji za proglašenje 18. maja - Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja

Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja zapo?eli su prikupljanje potpisa podrške peticiji za proglašenje 18. maja – Danom se?anja na ubijene žene žrtve nasilja. Ovaj datum je izabran jer je 2015. godine, u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja, ubijeno sedam žena u porodi?no-partnerskom kontekstu. Prve potpise podrške dale su ?lanice i ?lanovi porodica žena žrtvi femicida.

Kroz razgovor sa porodicama žrtava mapirani su zahtevi, kojima ?e se ove dve organizacije (u mreži je 18 gradova i opština u Vojvodini i Srbiji) posvetiti u narednom periodu: Postavljanje spomen plo?e u Beogradu u znak se?anja na žene žrtve femicida, uspostavljanje sistema emotivno-psihološke podrške od strane profesionalaca za porodice žrtava, kao i izrada uputstava za postupanje policijskih službenika prilikom komunikacije sa ?lanovima porodica žrtava.

Autonomni ženski centar smatra da država ima obavezu da se izvini žrtvama i njihovim porodicama, da preuzme odgovornost za propuste, jer nije bila u stanju da zaštiti svoje gra?anke. Ova organizacija zahteva da se proglasi dan se?anja na žrtve, jer, kako je navela Bobana Macanovi?, mora da bude jasno da su muškarci ubili te žene, jer smatraju da imaju pravo na ženin život. T nije tragedija, to je muško nasilje nad ženama.

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? je u pismu podrške za proglašenje 18. maja Danom se?anja na ubijene žene žrtve nasilja, izme?u ostalog, izneo da je “raširenost nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, a posebno smrt žene usled nasilja u porodici i partnerskim odnosima, neuspeh države da obezbedi ostvarivanje osnovnih prava koja je garantovala”.

Uspostavljanje dana se?anja podržale su i kancelarije Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Svi koji žele da podrže peticiju potpisom to mogu da u?ine, osim u prostorijama Autonomnog ženskog centra, i u organizacijama ?lanicama Mreže žene protiv nasilja u gradovima i opštinama u Vojvodini i Srbiji. Po?evši od 2. novembra, sredom od 12 do 16 sati peticija može da se potpiše i na Trgu Republike u Beogradu.

(B.O., Autonomija)

Podelite ovu stranicu!