Dan grada Subotice obeležen pištaljkama i skenerom na ulazu u Gradsku kuću

01 Sep 2017

Svečanoj sednici su mogli da prisustvuju samo gosti sa spiska

Danas je obeležen Dan grada Subotice podizanjem zastave, sve?anom sednicom Skupštine grada, dodelom zvanja Po?asni gra?anin i priznanja Pro Urbe, uz aplauz, pištaljke i poja?ano obezbe?enje u vidu skenera na ulazu u Gradsku ku?u.

Tokom ceremonije podizanja zastave ispred Gradske ku?e, gradona?elnika Subotice Bogdana Labana i predsednika Skupštine grada Tivadara Bunforda, pratili su i aplauz i zvižduci okupljenih gra?ana, ali je doga?aj protekao bez incidenata.

Sve?ana sednica Skupštine grada Subotice održana je u velikoj ve?nici Gradske ku?e, a ispred glavnog ulaza se po prvi put nalazio i skener kroz koji su gosti i gra?ani morali prethodno da pro?u.

Na sve?anoj sednici su mogli da prisustvuju samo gosti koji su se nalazili na spisku, pa su pojedini gra?ani morali da napuste zgradu Gradske ku?e.

Zvanje Po?asnog gra?anina dodeljeno je inženjeru agronomije Andriji Pei? Tukuljcu, a priznanje Pro Urbe rimokatoli?kom svešteniku, dirigentu i muzi?kom pedagogu ?abi Pašku; slikaru amateru Ivanu Šar?evi?u i likovnom umetniku – kerami?aru Lajošu Vekonju.

Gradona?elnik Subotice Bogdan Laban rekao je da sa ponosom isti?e da je Subotica višenacionalni grad u kome žive mnoge zajednice koje su dale doprinos razvoju ovog grada.

“Subotica nastavlja da se razvija u duhu tradicije, a da istovremeno odgovora svim zahtevima modernog doba. Zahvalni smo svima, našim gra?anima, gradskim ustanovama i preduze?ima i svim saradnicima, a sve u korist našeg grada”, kazao je Laban.

Gradona?elnik Subotice i funkcioner SNS-a Bogdan Laban potvrdio je po?etkom nedelje da je pretio Vladimiru Polovini da ?e mu “iš?upati grkljan”, ali je demantovao optužbe da je tog ?oveka i šamarao, i izvinio se zbog “neprimerenog” re?nika koji je koristio.

Laban i Polovina sastali su se u subotu prošle nedelje u kafi?u jednog suboti?kog hotela, navodno zbog plakata izlepljenih po celoj Subotici na kojima je pisalo “Bogdane, Bog je ljut”. Na audio snimku se ?uje kako Laban preti Polovini i verbalno ga vre?a, kao i zvuci koji podse?aju na šamaranje.

Na sve?anosti su danas, osim predstavnika grada, lokalnih institucija i ustanova, prisustvovali i predstavnici republi?ke i pokrajinske vlade, verskih zajednica i crkava.

Subotica je status slobodnog kraljevskog grada dobila pre 238 godina.

(Tekst i foto: Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!