DAMIR GRUBOR: Svečano piškenje!

07 Jul 2010

Da li je svečano otvaranje javnog toaleta još jedan krupan korak u približavanju Srbije i njene severne pokrajine velikoj evropskoj porodici naroda?

Stiže iz Kabineta gradona?elnika danas ovakva najava, za sutra u 12.30:
“Predstavnici gradskih vlasti pusti?e u rad javni toalet Grada.
Javni toalet zadovoljava sve evropske standarde. Prilago?en je osobama sa posebnim potrebama, ima toalet za decu, previjalište za bebe, centralnu klimu, ozvu?enje, senzorske slavine, dozere za sapun
.”

Ne piše, doduše, na koji na?in ?e navedeni funkcioneri “pustiti u rad javni toalet Grada”? Da li ?e to u?initi sve?anim povla?enjem vode nakon što su sve?ano piškili? Ko ?e od njih sve?ano povu?i vodu? Da li ?e sve troje u isti mah uzeti konop?e u ruke i povu?i vodu, dok poziraju, smeše?i se fotoreporterima? Ili ?e se i?i odvojeno, na ženski i na muški WC?
Saznajemo, me?utim, da postoje i evropski standardi za toalete. Verovatno su propisani Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te je ovo sve?ano otvaranje još jedan krupan korak u približavanju Srbije i njene severne pokrajine velikoj evropskoj porodici naroda.
Doznajemo i da ?e “osobe sa posebnim potrebama” tako?e mo?i da ga koriste. Gradski oci, me?utim, ne objašnjavaju ko su te “osobe sa posebnim potrebama”. Sem ako nisu mislili na osobe sa invaliditetom, kako se to pravilno i politi?ki korektno kaže.
Za pozdraviti je to što ?e Novi Sad, drugi grad u državi, kona?no dobiti javni WC. Kažu da se upravo prema broju javnih toaleta i uopšte prema izgledu i urednosti toaleta zapravo ocenjuje i stepen civilizacijskog nivoa odre?ene države.
Ali, teško je na?i državu u kojoj politi?ari ?ak i otvaranje toaleta koriste za li?nu promociju. Ne verujem da je tako nešto palo na pamet ?ak i ?uvenom Dodiku, kome sranje tako dobro i pozamašno ide od ruke.
Mi smo, me?utim, navikli i na to. Pre neku godinu bilo je organizovano “sve?ano otvaranje ulice”. Došao mi je prijatelj koji živi ve? 20 godina u Engleskoj. I ?udom se nije mogao na?uditi kada je video da jedan lokalni medij direktno prenosi otvaranje novoasfaltirane ulice. I prenosi izjavu politi?ara koji je za tu priliku na glavu nabacio i gra?evinarski šlem.
Jer ulice i toaleti prave se od našeg novca, a ne od njihovog. I šta tu ima da se sve?ano otvara! Zar nije nekako normalno da grad od 400.000 stanovnika ima javni toalet? I da ima asfaltirane ulice? Politi?ari, umesto da se pokriju ušima i da ?ute zbog komunalnog nereda koji vlada u nekada najure?enijem gradu bivše SFRJ, svaku priliku koriste da nas sve?ano popiške. A neretko i da urade onu ve?u nuždu. Mi im aplaudiramo i psujemo ih, ali sebi u bradu. Nekako smo se srodili s amonijakom, koji nam bolje pristaje od mirisa parfema.

Podelite ovu stranicu!