Dačićev glas prošlosti

01 Dec 2011

Problem je što su i neki politički akteri koju su u prethodnoj deceniji bili opozcija sad prihvatali retoriku devedestih

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar policije i predsednik Socijalisti?ke partije Srbije Ivica Da?i? proteklih meseci predstavljao je politi?ara iz vladaju?e koalicije koji je uglavnom govorio ono što drugi ne smeju.
Po?evši od izjava o podeli Kosova, preko negativnih stavova o održavanju gej parade, pa sve do najnovijih kako bi Srbe na Kosovu trebalo braniti, ministar Da?i? je ?esto predstavljao „glas hrabrosti“, ili „glas prošlosti“, u zavisnosti od toga ko su bili kriti?ari njegovih politi?kih stavova. Nakon poslednjih izjava kako bi trebalo braniti Srbe na Kosovu, optužen je za ratnohuška?ku retoriku, nakon ?ega je usledilo i nu?enje ostavke na svoju funkciju ukoliko neko smatra da je ugrozio državne i nacionalne interese.

Povratak Miloševi?evim bira?ima?
Cvijetin Milivojevi?, direktor PR agencije Pragma, kaže za Doj?e vele kako za njega retorika Ivice Da?i?a nije nikakvo iznena?enje i da je to jedini na?in da SPS pre?e cenzus. Ne bi trebalo zaboraviti da je SPS na izborima 2008. godine imao zapravo bira?ko telo Slobodana Miloševi?a, isti?e Milivojevi?:
„I uprkos ?injenici da su oni napravili neki svoj unutrašnji preokret, ili potpisali mirovni sporazum sa Demokratskom strankom, to dakle nije bila odluka njenih bira?a. To je jedna odluka koja je obezbedila privilegije za nekoliko stotina, ili nekoliko hiljada aktivista SPS-a. To je zna?i logi?an potez za nekoga ko je svestan da bira?ko telo koje je za njega glasalo 2008. godine ne?e ovaj put glasati za njega ukoliko se ne vrati toj politici. To je tako?e logi?an potez za nekoga ko je svestan da ipak nije uspeo da animira neki mla?i sloj bira?a. Iako postoje spinovana istraživanja, koja pokazuju da SPS može do?i i do 10 odsto podrške, ja samo pitam da mi neko pokaže taj foto robot novih bira?a SPS-a. Njih jednostavno nema“, ocenjuje Milivojevi?.

Da?i? je ipak samostalan
S obzirom na delikatnost i složenost problema Kosova, izjave o podeli Kosova privukle su možda i najviše pažnje doma?e, ali i strane javnosti. Postojale su teorije koje tvrde kako je Ivica Da?i? zapravo neko ko pušta probne balone oko pojedinih komplikovanih pitanja. Miljenko Dereta, direktor Gra?anske inicijative, prime?uje za Doj?e vele kako bi to zna?ilo da je srpska vlada daleko organizovanija nego što u praksi jeste:
„Ja bih voleo da je to neko zaduženje, koje je Da?i? dobio u ime srpske vlade, jer bi to zna?ilo da neko negde sedi i ima bar neki plan o tome šta bi trebalo da se radi, pa onda nekako navodi vodu na svoju vodenicu. Bojim se da su to potpuno samostalni izleti, koji su pokušaj da se zadovolji što šira izborna baza. Jer, ta vrsta provokacija pokazuje jednu vrstu nazovimo je hrabrosti da se stvari rešavaju na druga?iji na?in nego što se to trenutno radi kao zvani?na politika. Zna?i, mislim da iza toga ne stoji neki plan, ve? samo želja da se bori za svakog glasa?a, i kaže sve što tom glasa?u odgovara“.

Nazad u devedesete
Izjave Ivice Da?i?a su za mnoge bile povod da lidera socijalista optuže za povratak na retoriku devedesetih godina. Miljenko Dereta smatra kako nije ?udno da se SPS vra?a na retoriku 90-ih, ali da su neke druge stvari mnogo više zabrinjavaju?e:
„Mene mnogo više zabrinjava da je cela situacija u društvu, ekonomiji, i u raspoloženju ve?ine stanovništva vra?ena na devedesete. Da se ponovo ?uju ratoborni glasovi, koji bi hteli da po cenu apsolutne žrtve i propasti države, dokažu neku pravdu koja nigde nije zagarantovana, i koji pokušavaju da probleme rešavaju tako da se sukobimo sa ostatkom sveta, a pre svega sa svojim okruženjem. Dakle, mene brine i to što neki drugi, koji su imali drugu retoriku devedesetih, prihvataju tu retoriku, i pokušavaju da u ovo predizborno vreme sebi obezbede što povoljniji rezultat nego što ga trenutno imaju“.

Opozicija iz vlasti
Nu?enje ostavke je, po re?ima Cvijetina Milivojevi?a, obi?na demagogija: „Ivica Da?i? je imao mnogo razloga, ako je ve? hteo da bude principijelan, da iza?e iz ove vlade. To mu je najlepša pozicija, baš kao i Mla?anu Dinki?u. Najlepša je pozicija izigravati opoziciju sopstvenoj vladaju?oj koaliciji. Dakle, koristite ono što su resursi i infrastruktura vlasti, i onda iz krila vlasti prakti?no vodite jednu opozicionu politiku. Da?i? je pri tome samo iskusno osetio da pri?a o Kosovu nije prežvakana pri?a, i da još može doneti izborne poene“.
Miljenko Dereta dodaje kako je lako nuditi ostavku premijeru koga ne uzimate za ozbiljno, i da je lako nuditi ostavku nekoliko meseci pre izbora, jer znate da je niko ne?e prihvatiti.

(Deutsche welle)

Podelite ovu stranicu!