Dačić: Kraj bajki o Kosovu

16 May 2011

Vicepremijer Ivica Dačić rekao da se ne zalaže za podelu Kosova, već za razgraničenje, te da bi građani o takvoj promeni Ustava odlučili na referendumu.

Potpredsednik Vlade Srbije ocenio je da je nužno brzo i realno rešenje za Kosovo kroz postizanje kompromisa izme?u Srba i Albanaca.

– Nikad nisam upotrebio re? podela… Ideja o razgrani?enju bi mogla da bude rešenje o kome bi trebalo da se izjasne gra?ani. To bi podrazumevalo promenu Ustava, a to je jedna procedura – rekao je Da?i?, koji je i lider Socijalisti?ke partije Srbije.

Na pitanje da li je time izneo svoj li?ni stav ili stav Vlade Srbije Da?i? je istakao da je on izneo predlog “kao ?ovek koji se rodio i živeo na Kosovu”. – Ja sam predsednik politi?ke partije, ja nisam ?inovnik vlade. Ne?e valjda meni predsednik vlade odre?ivati koji je program moje politi?ke partije. Ja ne napadam nikog u vladi – istakao je Da?i?.

Na opasku novinara da se to kosi sa kodeksom vlade Da?i? je rekao: “Neka me isklju?e iz vlade! Pa šta?! Najbolje da niko ništa ne sme da kaže, da svi zalepimo flastere preko usta!”. Naveo je da je samo izneo mišljenje ve?ine gra?ana i da je on to predlagao još Slobodanu Miloševi?u. – Da se pitanje bivše Jugoslavije rešilo na ovaj na?in, ne bi bilo ratova – napomenuo je. Po njegovim re?ima, kompromis je nužan, jer bi u suprotnom, pošto “Srbija smatra da je celo Kosovo deo Srbije, što nijedan albanski politi?ar ne?e prihvatiti, Beograd, da bi realizovao svoje ideje ako pregovori ne uspeju, trebalo da upotrebi vojna sredstva”. On smatra  da je sli?na situacija i na albanskoj strani, te bi u tom slu?aju takvi stavovi doveli do novog rata.

– Ne želim da menjam politiku oko Kosova. Meni niko ne može da zameri da nisam na sve na?ine branio Kosovo. Mi iz SPS-a smo Kosovo oružjem branili, za razliku od nekih u Beogradu, koji su samo teoretisali – rekao je on.

Ocenio je i da su protiv predloga o razgrani?enju i EU i SAD i Priština i Srbija. -Kad su svi protiv, voleo bih da mi neko kaže šta je onda rešenje za Kosovo… Moj posao nije da pri?am gra?anima Srbije bajke za laku no?, nego da vidimo kako ?e Srbija da živi dalje – naveo je Da?i?

Podelite ovu stranicu!