Da li se poznajemo?

29 Sep 2008

Prema informacijama iz Saveza ma?arskih u?enika Vojvodine, u Subotici ?e još tokom ovog meseca po?eti sprovo?enje p…

Prema informacijama iz Saveza ma?arskih u?enika Vojvodine, u Subotici ?e još tokom ovog meseca po?eti sprovo?enje projekta pod nazivom „Da li se poznajemo?“, koji ?e trajati do marta idu?e godine. Organizatori ovim projektom žele da ostvare tri glavna cilja. Najpre, popularizaciju neformalnog obrazovanja me?u 60 srednjoškolaca, koji ?e o temi etni?kih konflikata saznanja sticati u formi šest vikend-seminara. Osim toga, u?enici obuhva?eni ovom vrstom osposabljavanja, uklju?uju?i i još 600 drugih u?enika, pripremi?e upitnike posve?ene me?usobnoj komunikaciji suboti?kih srednjoškolaca, pripadnika razli?itih nacionalnosti. Kona?no, taj materijal trebalo bi da se objavi u okviru posebnog izdanja.
Projekat mladih Suboti?ana podržalo je Ministarstvo omladine i sporta.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!