Da li Rusija ima fer izbore?

01 Dec 2011

U ruskoj Dumi posle izbora koji su zakazani za ovu nedelju niko ne očekuje značajnije promene. Vladajuća partija dobiće podršku više od polovine birača. Ali, brojne su prijave nepravilnosti, pritisaka, pokušaja kupovine glasova…

Rektor univerziteta u Sankt Petersburgu poziva studente iz domova da ne glasaju u svojim osnovnim glasa?kim mestima, nego da se okupe i organizovano glasaju za „Jedinstvenu Rusiju“. Onima koji to ne u?ine preti se izbacivanjem sa studija. Studenti tvrde da je rektor ?lan „Jedinstvene Rusije“.
Ovo je u ponedeljak (28.12.) anonimni posetilac napisao na internet-strani koju su organizacija, za posmatranje glasanja, otvorili „Golos“ i dnevni list Gazeta. Preko 3.500 ljudi prijavilo je nepravilnosti, pritiske, pokušaje kupovine glasova – koristi se ?itava lepeza ilegalnih sredstava, kaže šef projekta Saša Tam iz zadužbine „Fridrih Nauman“ u Moskvi.
„Ne naziva se ’Jedinstvena Rusija’ bez razloga partijom mo?i. I dalje šefovi javnih službi, gradona?elnici i direktori državnih kompanija pokušavaju da uti?u na svoje radnike da glasaju za Jedinstvenu Rusiju“, kaže Tam.

Cenzus – 7 odsto
Nepravilnosti je zapazio i OEBS, koji je naveo da vladaju?a partija koristi „administrativne resurse“ u partijske svrhe. Saša Tam kaže da nisu potrebne spektakularne i o?igledne kra?e glasova: „Izbori ne?e biti ni slobodni ni fer. I ne radi se tu samo o izbornom danu, iako ?e i tada kako pretpostavljamo biti manipulacija. Ali više se radi o predigri.“
Zakon ide u prilog nedemokratskim izborima. Cenzus je ogromnih sedam odsto, a poslanici se biraju isklju?ivo sa partijskih lista što zna?i da nezavisni kandidati nemaju nikakve šanse. Tako?e, pravo u?eš?a na izborima imaju samo partije koje su zvani?no registrovane najmanje godinu dana. „Proces registracije je takav da je za opozicione partije veoma teško, ponekad i nemogu?e da se registruju“, kaže Tam.
Partija koja želi da u?e u registar mora da skupi najmanje 45.000 potpisa, i to odre?eni udeo njih u svakom ruskom regionu. Pre nekoliko meseci je tako onemogu?eno registrovanje opozicione Partije narodne slobode.

Previsoke prepreke za manje partije
Zbog svega navedenog, jasno je ko ?e izbore dobiti – pitanje je samo da li ?e „Jedinstvena Rusija“ ponovo sti?i do dvotre?inske ve?ine. Prognoze govore da ?e iste ?etiri partije ponovo pre?i cenzus, a da ostale nemaju šanse, kaže Nikolaj Petrov, stru?njak moskovskog Centra Karnegi: „U praksi imamo konzerviranje sistema u kojem ?etiri partije predstavljene u Dumi grade previsoke prepreke za druge partije. Te prepreke ne mogu biti presko?ene.“
U toj situaciji ?ak 45 odsto Rusa bi moglo da ostane kod ku?e i bojkotuje izbore. Svaki tre?i gra?anin smatra da njegov glas ne može ništa da promeni.

(Deutsche welle)

Podelite ovu stranicu!