Ćulibrk: Stefanović ostaje fantom iz Savamale dok se slučaj ne razreši

28 Apr 2017

"Još nije utvrđeno ni ko je rušio objekte u Savamali, ni ko je naredio da se taj slučaj ne istražuje"

Glavni urednik NIN-a Milan ?ulibrk izjavio je danas da je za njega o?ekivana odluka Apelacionog suda u Beogradu da NIN nije kriv za tekst “Nebojša Stefanovi?: Glavni fantom iz Savamale”, jer se taj nedeljnik nije ogrešio o pravila profesije i da i dalje od nadležnih traži da se taj slu?aj razreši.

“Za nas ministar policije Nebojša Stefanovi? i dalje ostaje fantom iz Savamale, sve dok se taj slu?aj ne razreši”, rekao je ?ulibrk agenciji Beta.

Apelacioni sud u Beogradu danas je objavio da je preina?io prvostepenu presudu Višeg suda kojom je NIN bio obavezan da isplati Stefanovi?u 300.000 dinara zbog povrede ugleda i ?asti u tekstu “Nebojša Stefanovi?: Glavni fantom iz Savamale”.

?ulibrk je kazao da se interna kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova nije bavila slu?ajem Savamala, što je uslov za okon?anje predistražnog postupka, koji ni posle godinu dana nije završen.

“Još nije utvr?eno ni ko je rušio objekte u Savamali, ni ko je naredio da se taj slu?aj ne istražuje”, rekao je ?ulibrk.

Dodao je da što se ti?e redakcije NIN-a presuda Apelacionog suda u Beogradu je o?ekivana, ali da se po svemu što se dešavalo u tom slu?aju moglo o?ekivati da ?e predmet biti vra?en na prvostepeno odlu?ivanje.

“Mi bismo na bilo kom sudskom postupku u Srbiji ili Strazburu dokzali da se nismo ogrešili o pravila profesije. Nastavi?emo da pišemo o tom slu?aju dok se ne utvrde sve ?injenice“, rekao je ?ulibrk.

U tekstu “Nebojša Stefanovi?, glavni fantom iz Savamale” navodi se: “Rušenje u Savamali uklju?ivalo je više razli?itih struktura: državne i nedržavne i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna. Jedino što nije dovoljna. Jer takav posao nije bio mogu? bez znanja i pomo?i ministra policije“.

Ministar je na su?enju rekao da su mu povre?eni profesionalni i li?ni ugled i ?ast, dok su Sandra Petruši? i Milan ?ulibrk rekli da nijednom re?ju u tekstu nisu tvrdili da je Stefanovi? rušio objekte u Hercegova?koj ulici u Beogradu, ve? su govorili o njegovoj politi?koj odgovornosti kao personifikaciji prvog ?oveka policije.

Objekti u Savamali su srušeni bagerima u no?i izme?u 24. i 25. aprila, a ljudi pod maskama su zaustavljali i maltretirali gra?ane, koji su to zlostavljanje prijavljivali policiji, ali ona nije reagovala.

Iz izveštaja zaštitnika gra?ana o postupanju policije u toj no?i, vidi se da je policiji “iz vrha” nare?eno da ne reaguje.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!