Ćulibrk: Ni milion kazni nas neće zaustaviti, jer javnost ima pravo da zna

05 Jan 2017

Da li će se pravna država ikada izjasniti o rušenju u Savamali ili će čekati da i ta hajdučija zastari

Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan ?ulibrk poru?io je da ?e taj nedeljnik nakon što je Viši sud ekspresno po tužbi ministra policije Nebojše Stevanovi?a osudio ovaj list zbog pisanja o rušenju u Savamali nastaviti da se bori za pravnu državu, tako što ?e svakog 24. u mesecu pisati o tom slu?aju sve dok se ne otkrije ko su bili pravi fantomi i ko ih je poslao da, bez naloga nadležnih državnih organa, van radnog vremena i svih normalnih procedura, kao „kompletni idioti“ ruše tu?u imovinu.

“Ni milion kazni nas u tome ne?e zaustaviti. Jer, javnost ima pravo to da zna. Da ne ostane upam?eno da smo za Savamalu osu?eni samo NIN, Sandra i ja, a da jedini ‘crno na belo’ potvrdu da nije fantom ima Nebojša Stefanovi?! Doduše, gra?anin Nebojša, mada nikada nismo ni imali ništa protiv gra?anina, ?ak ni protiv doktora Nebojše, ve? isklju?ivo protiv ministra Nebojše, što smo i na su?enju, o?ito bezuspešno, objašnjavali. Ozna?ili smo ga kao najodgovornijeg za rušenje, jer policija nije intervenisala, iako su te no?i ljudi iz Savamale o?ajni?ki tražili njenu pomo?”, istakao je ?ulibrk.

U reakciji na presudu on je ukazao da je ovom presudom država izrekla prvu presudu za rušenje Savamale i to pretposlednjeg radnog dana 2016. godine.

“Posle efikasne istrage i su?enja, utvr?eni su nesumnjivi krivci za sporna dešavanja u Hercegova?koj ulici – novinarka Sandra Petruši?, autorka teksta ‘Nebojša Stefanovi?: glavni fantom iz Savamale’, glavni urednik i NIN. Iz informacija do kojih smo došli nezvani?no, jer presudu do 2. januara nismo dobili, može se naslutiti da je Viši sud presudio da Stefanovi? nije glavni fantom iz Savamale i NIN mora da mu plati 300.000 dinara za duševnu bol i narušavanje ugleda i ?asti. I tu bi, jelte, trebalo da bude stavljena ta?ka na ovaj slu?aj”, napominje ?ulibrk, dodaju?i da je, me?utim, opšti utisak da se ni posle nije pretrgla da otkrije ljude sa fantomkama na glavi i “totalne idiote” koji su ih tamo i poslali.

Da je druga?ije, ukazuje on, istraga bi za 257 dana utvrdila bar jedan novi detalj, umesto što uporno tapka u mestu.

“Neki misle da smo mi iz NIN-a još i dobro prošli sa kaznom od 300.000 dinara, koju nam nije doneo Deda Mraz, pa ?ekamo da nam je uru?i Boži? Bata. Šta da je ‘parcijalni’ DNK pokazao da smo Sandra i ja bar jednom prošetali pored Save, možda i sa NIN-om u ruci? Zar to ne bi bio dokaz da smo bili na mestu zlo?ina? I za?as mogu da nas optuže za rušenje Savamale, a ne samo ugleda ministra policije”, naveo je on.

?ulibrk napominje da sud nije odgovorio na pitanje ko je glavni fantom iz Savamale, ako to nije ministar policije, “jer, ne?e biti da ga nema”.

“To pitanje, ako bude potrebno, postavi?emo još 300.000 puta. I jedva ?ekamo da se uverimo da li ?e se pravna država ikada o tome izjasniti. Ili ?e, kao što strahuje bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivoševi?, sa?ekati da i ova hajdu?ija – zastari. A time i duševna bol gra?ana iz Hercegova?ke, koja je te kobne no?i sigurno bila mnogo ve?a od duševne boli ministra policije, koji je te no?i, kako je sam priznao, iz Izbornog štaba SNS-a otišao – da spava. Uznemirenim gra?anima iz Savamale fantomi nisu dali da spavaju “, naglasio je.

On je naveo da je pred istek 2016. godine država posle skoro 10 godina definitivno rešila neke slu?ajeve.

“Kažu da je premijer ‘ribao’ ministarku pravde što tužilaštvo nije obezbedilo dokaze protiv Mla?ana Dinki?a i Bogoljuba Kari?a. Nije mi jasno zašto je Aleksandar Vu?i? bio ‘jako ljut’. Zar sa Dinki?em nije bio u istoj vladi? Ma, nemogu?e da je mislio da skra?enica iza Pokret snaga Srbije – BK na izbornoj listi SNS-a zna?i Budimo Korisni? Zar kao koordinator svih službi bezbednosti nije znao da su Tomislav Nikoli? u martu 2013. i novembru 2015, i Maja Gojkovi? u junu 2015. u Minsku mešali malter za kamene temeljce tri projekta BK grupe, iako je na snazi bila Interpolova poternica za Bogoljubom? Pa to su i ovde objavili svi mediji. Tek sad se vidi koliko su predsednici države i parlamenta bili dalekovidi. A ima tu i dosta simbolike. Jedan od kamena temeljaca položen je za projekat ‘Minsk svet’. Na ruskom se svet kaže – mir. Lopata je, dakle, bila deo procesa pomirenja vlasti i Bogoljuba. Sve ostalo je istorija. Ne, bogami, nego – budu?nost. Ako ste se zbog toga iznervirali, nemojte da se sekirate zbog presude za Savamalu. ?era?emo se još. Ako bude potrebno – i do Strazbura”, poru?io je glavni urednik NIN-a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!