Crnogorski ministri lideri – po broju slobodnih dana

05 Aug 2011

Rijetki su vadini službenici koji se u avgustu mogu naći u Podgorici. Filip Vujanović poručuje da za evropske integracije nema potrebe za godišnjim. Mirko Cvetković na odmoru sedam dana.

Nije lako utvrditi koliko kojeg ministra sljeduje odmora, ali ako planiraju da ne rade cijeli avgust, teško da imaju šta da prenesu u narednu godinu. Za razliku od Vlade Crne Gore koja ne?e zasijedati u avgustu i tako propustiti ?etiri sjednice, Vlade Srbije i Hrvatske propusti?e samo jedan redovan termin zasijedanja.
Iako su službenici Vlade na kolektivnom godišnjem odmoru, predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi? poslao je ju?e iz Plužina jasnu poruku:

“Ja mislim da za evropske integracije i vrijednosti nema potrebe za godišnjim odmorom, treba intenzivno raditi”.

Ipak, rijetki su službenici koji se se u avgustu mogu na?i u Podgorici.
“Vlada je na kolektivnom godišnjem odmoru u toku avgusta mjeseca, ali to ne zna?i da nema dežurstva nema rada. Evo kao što vidite mi danas radimo, sljede?e nedjelje tako?e, ali samo ne u punom sazivu”, kaže Goran Š?epanovi?, pomo?nik ministra ekonomije.

U komšiluku, Vije?e ministara Bosne i Hercegovine ne praktikuje kolektivne godišnje odmore.

“Sva ministarstva rade bez ikakvih problema. Premijer Mirko Cvetkovi? koristi 7 dana godišnjeg odmora i na posao se vra?a u ponedjeljak pa zbog toga ne?e biti održana jedna redovna sjednica Vlade”, kazao je Telviziji “Vijesti” Milivoje Mihajlovi?, šef Kancelarije za odnose sa medijima Vlade Srbije.

Izvršna direktorka Centra za gra?ansko obrazovanje, Daliborka Uljarevi?, smatra da sada kad nam predstoji ocjena Evropske komisije, nije vrijeme za odmaranje.
“Svako ima prostora da odmara, ali ne baš u tolikim koli?inama kao što se to kod nas praktikuje i posebno ne u ovom trenutku posebne državne odgovornosti, a prije svega onih koji donose odluke, a imaju?i u vidu da dosta toga što su trebali do sada da urade nisu uradili”, kaže izvršna direktorka Centra za gra?ansko obrazovanje Daliborka Uljarevi?.

Naredne godine, samo praznici

Š?epanovi? je naveo da godišnje odmore ministara i njihovih saradnika definiše Zakon o državnim službenicima.
“18 radnih dana plus za svaku godinu radnog staža se dobija odre?eni, konkeretno što se mene ti?e, mislim da je to 23 radna dana i ima se pravo da se iskoristi dio u ovoj godini, ve?i dio u ovoj godini, manji dio u narednoj”, rekao je Š?epanovi?.
Nije lako utvrditi koliko kojeg ministra sljeduje odmora, ali ako planiraju da ne rade cijeli avgust, teško da imaju šta da prenesu u narednu godinu. Do narednog avgusta sljeduje ih samo još desetak neradnih dana, za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

(Vijesti)

Podelite ovu stranicu!