Crna lista u Republici Srpskoj

04 Mar 2014

„Rušenje Republike Srpske – teorija i tehnologije prevrata“ naziv je nove knjige koja je nedavno izašla na web stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata

„Rušenje Republike Srpske – teorija i tehnologije prevrata“ naziv je nove knjige koja je nedavno izašla na web stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U njoj se, izme?u ostalog, tvrdi da u RS djeluju lažne nevladine organizacije „koje treba da budu u pripravnosti da bi se na mig inostranih naredbodavaca uklju?ile u podsticanje nereda i podrivanje ustavnog poretka“. Navodi se i spisak medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji, prema tvrdnjama autora, treba da u?estvuju u tome. Dio javnosti upozorava da je rije? o vrlo opasnom etiketiranju i pozivu na lin? neistomišljenika vlasti u RS.

Ukidanje Republike Srpske i uvo?enje centralisti?kog ure?enja u Bosni i Hercegovini – zapravo je prava agenda koja je brižljivo skriven, tvrdi se u tekstu Stefana Karganovi?a koji je dio publikacije “Rušenje Republike Srpske”. Na spisku onih koji, prema autoru, treba da ugroze entitetski ustavni poredak nalaze se, izme?u ostalog, Transparency International, Helsinški parlament gra?ana Banjaluka, UG Slobodna Republika, portal BUKA i Udruženje veterana RS.

Za izvršnog direktora organizacije TI BiH Sr?ana Blagov?anina „crna lista“ je još jedan dokaz da režim u RS postaje sve represivniji u strahu od gubitka izbora:

„Jasno je da vladaju?i režim ne?e birati sredstva da se obra?una sa organizacijama i pojedincima koje on smatra prijetnjom po vlastito održavanje na vlasti.“

U toj organizaciji navode iz knjige ocjenjuju neistinitim, a pridružuje im se i portal Buka ?iji urednik Aleksandar Trifunovi? kaže da je lista vrlo ozbiljna, posebno zbog ?injenice da se SNSD od nje, za sada, nije zvani?no ogradio:

„Držim ovo najozbiljnjijom prijetnjom svojoj li?noj egzistenciji, svojoj porodici i onome što ja radim. Mislim da je apsurdno da vi sad, zbog ovakve liste, zbog jedne neistine koja je objavljena u tome, trebate tražiti zaštitu od iste te partije koja je u vlasti.“

Jedini komentar iz vladaju?a partije stigao je od potpredsjednika SNSD-a Igora Radoji?i?a, koji je Srpskoj novinskoj agenciji izjavio da je “rije? o knjizi koja je izazvala dosta komentara i u kojoj je dosta gluposti”. Radoji?i?, me?utim, nije precizirao na šta se gluposti konkretno odnose.

A u društvu etiketiranih NVO našlo se i Udruženje veterana RS, koje je nedavno organizovalo proteste boraca u Banjaluci. Predsjednik udruženja Duško Vukoti? smatra da su veterani time stavljeni na listu za odstrel:

„To je, po meni, otvoreni poziv na lin? i na ubistvo ?lanova, i to demobilisanih boraca – veterana koji su stvarali RS. Mislim da je vrhuška SNSD-a jako pogriješila ovim potezom pozivaju?i naš narod i naše saborce na ubistvo nas. Mislim da im je to uvod u politi?ko samoubistvo.“

Najava tužbe

I dok Vukoti? poru?uje da pravljenje crnih listi ne?e uplašiti borce u namjeri da grade pravedniju RS, autor spornog teksta Stefan Karganovi? poziva sve prozvane da pro?itaju knjigu. Odmah ?e im biti jasno, uvjerava autor, da to nije poziv na lin?, nego poziv na diskusiju:

„Tu se ne radi ni o kakvom targetiranju. To je jedan nužni, legitimni deo javne rasprave kada o nekom sociološkom ili politi?kom fenomenu govorite da imenujete snage, organizacije, pojedince na koje se vaša rasprava odnosi.“

Osim scenarija za ukidanje RS i utapanje u centralizovanu BiH, u tekstu se navodi da je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik markiran kao primjer otpora, ne samo za uklanjanje ve? i moralno i politi?ko uništenje.

“Sa stanovišta organizatora prevrata, predsednikovo politi?ko uklanjanje svakako predstavlja jedan od poželjnih rezultata zapo?etog procesa, ali je krajnji cilj politi?ka likvidacija Republike Srpske. Mehanizam koji je za sada predvi?en kao sredstvo za ostvarenje tog cilja jesu izbori koji ?e se održati u oktobru 2014., i eksploatisanje potencijala za izvo?enje prividno ‘legitimnog’ pu?a”, navodi Stefan Karganovi? u tekstu.

Na njegovoj listi našlo se i Udruženje gra?ana Slobodna Republika.

„Vrlo je opasna ta lista za to što su ozna?ili ljude koji navodno ruše SNSD i RS, što, zapravo, uopšte nije ta?no, nego je ruše ljudi poput Milorada Dodika, koji je u ratu švercovao naftu i cigare, a sad se prodaje za ?uvara Srpske, i okupio je oko sebe najja?i tim politi?kih starleta – Karganovi?a i Emila Vlajkija, koji svaki dan pozivaju na o?uvanje Milorada Dodika”, kaže predsjednik udruženja Nikola Dronjak.

„Rušenje Republike Srpske“ publikacija je koju je izdala banjalu?ka izdava?ka ku?a Besjeda, edicija Savez nezavisnih socijaldemokrata, a sadrži tekstove šest autora. Iz nevladinog sektora pozivaju nadležne institucije da utvrde ko ruši RS i ko obmanjuje javnost. Tvrdnje iz publikacije autor, urednik i izdava? ima?e priliku da dokažu na sudu jer Transparency International BiH ve? najavljuje tužbu zbog neistina izre?enih na njihov ra?un.

(Maja Bjelajac, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!