Crna Gora: Zahtjev za provjeru šest banaka zbog ‘pranja novca’

31 Oct 2015

Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu i Centralnoj banci Crne Gore osam zahtjeva za provjeru šest banaka zbog sumnje da su prale novac

Crnogorska Uprava za spre?avanje pranja novca i finansiranje terorizma podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu i Centralnoj banci Crne Gore osam zahtjeva za provjeru šest banaka zbog sumnje da su prale novac.

Uprava je saopštila da su u posljednjem periodu poja?ali monitoring rada poslovnih banaka i da je u odre?enom broju slu?ajeva utvr?eno da nisu preduzele zakonom potrebne radnje i provjere.

Iz Uprave nisu naveli imena kontrolisanih banaka i u ?ijem radu su utvr?ene nepravilnosti jer su gotovo svi podaci i predmeti koji se obra?uju ozna?eni sa odre?enim stepenom tajnosti.

Prilikom kontrole uo?eni su razli?iti pristupi prilikom prepoznavanja sumnjivih transakcija, da budu razli?ito tretirane kod dvije banke. Kod jedne banke Uprava je naložila privremenu obustavu transakcije zbog postojanja sumnje da je izvršeno pranje novca.

Nakon prikupljanja dokumentacije od ostalih banaka, utvr?eno je da su povezana lica sa nerezidentnim fizi?kim licem preko druge banke obavljala sli?ne transakcije po istom osnovu, kao i da ta banka nije prepoznavala niti prijavljivala takve transakcije kao sumnjive.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!