Crna Gora: Svetozaru Maroviću godina i deset mjeseci zatvora

06 Sep 2016

Marović je zaključio sporazum o priznanju krivice sa Specijalnim tužiocem

Podgori?ki Viši sud usvojio je Sporazum o priznanju krivice koji je bivši funkcioner Demokratske partije socijalista, Svetozar Marovi?, potpisao sa Specijalnim tužilaštvom.

Njegov advokat Zdravko Begovi? kazao je da je Marovi? zaklju?io sporazum o priznanju krivice sa Specijalnim tužiocem, koji je danas Viši sud usvojio i donio presudu.

“U tom sporazumu mom branjeniku je stavljeno na teret izvršenje krivi?nog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja i krivi?no djelo prevara i izre?ana mu je, za svako od tih krivi?nih djela, po godina zatvora, da bi na kraju bila izre?ena jedinstvena kazna zatvora u visini od godine i deset mjeseci zatvora”, kazao je Begovi?.

Osim toga, kako je dodao, Marovi? je dužan da uplati 50 hiljada eura na ime nov?ane kazne, tri hiljade eura za troškove i na ime protivpravno pribavljene imovinske koristi kriminalnoj organzaciji – ne sebi, dužan je da uplati 1,096 miliona eura na ra?un budžeta Opštini Budva.

“Taj sporazum o priznanju krivice odnosi se na radnje izvršenja koji su se odnosile na izgradnju Donjeg Bulevara u opštini Budva, izgradnju seoskog puta u naselju Krapina i dvije radnje izvršenja krivi?nog djela koje se ti?u privrednog subjekta Properti investment u vlasništvu Olivere Ilin?i? i privrednog subjekta Kopirajt”, pojasnio je Begovi?.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!