Crna Gora: Stanovnici Bara žele sigurnije ulice

23 May 2014

Iako zvanične statistike nema, taj primorski grad prednjači kada je riječ o stopi kriminala u Crnoj Gori

Jedini grad na crnogorskom primorju kojeg ?ekaju lokalni izbori je Bar. I tamo “pljušte” obe?anja politi?ara kako gra?anima osigurati bolje sutra. Gra?ani odgovaraju: “Želimo da naše ulice budu sigurnije.”

Iako zvani?ne statistike nema, Bar prednja?i kada je rije? o stopi kriminala u Crnoj Gori. U tom lu?kom gradu, koji postaje i crnogorsko turisti?ko odredište, bio je novinar Al Jazeere Boris Gagi?.

Željko Rolovi? u svom stanu pregledava albume sa slikama svojih ne?aka, ubijenih prošle godine. Ljubomir Goja?anin je bio igra? lokalnog Hajduka, a njegov brat Dejan konobar. Spletom nesretnih okolnosti izgubili su živote. Ubici, koji je odavno poznat policiji, privodi se kraju su?enje u Podgorici.

“Što se ti?e njih dvojice, ne znam koliko je kazna adekvatna njihovim mladim i nevino tragi?no preminulim životima”, kaže Rolovi?.

Peticija za izmjenu zakona

Nedaleko od mjesta gdje su stradali, potpisuje se peticija za izmjenu zakona. Zahtijeva se da svi koji po?ine teško ubistvo, bez obzira na godine, moraju odgovarati kao punoljetne osobe.

“I ne mislimo da postoji ijedan vid rehabilitacionog karaktera za takva lica osim rigoroznog kaznenog djela”, smatra Jovana Stevanovi? iz nevladine organizacije Društvo bra?e Goja?anin.

Rigorozno se u Baru vodi sada predizborna kampanja, sa sloganima za evropski ili doma?inski Bar.

“Gra?ani Bara, me?utim, ukazuju na druge teme i probleme koji su se, prema njihovom mišljenju, trebali otvarati u partijskim borbama za bira?e”, javlja Gagi?.

Iako je ingerencija lokalnih vlasti u tom polju sužena, gra?ani potenciraju problem kriminala.

“Nije to samo sada, nego zadnjih godina. To je otprilike zadnjih 15 godina…”, izjavila je Milana ?urovi?.

“Ne diram nikog, ne dira me niko, nema problema. Što se ti?e kriminala, u to ne ulazim”, kaže Podgori?anin Dragan Vukovi?.

“Bar je prozor Crne Gore, pozivam sve Barane i ljude da o tome misle i da se naoružaju ?ovjekoljubljem”, govori Baranin Rajko Jovi?i?.

Napadnut i policijski na?elnik

Njegova sugra?anka Nada želi da “živimo u normalnom društvu, slobodno da se kre?emo ulicom”, a to bi trebala osigurati policija. Ali, eksplozivna naprava svojevremeno je ba?ena i na stan policijskog na?elnika. Grad je nedavno posjetio resorni ministar i sastao se s predsjednikom Opštine.

Procjene novinarke Svetlane ?oki?, koja godinama prati crnu hroniku, druga?ije su. Ona upozorava da barski kriminalni milje ne miruje.

“Operativno, policija u Baru je registrovala ?ak šest kriminalnih grupa, ali grad pod Rumijom pripada samo jednom klanu, ?iji je vo?a stradao prošle godine. Njegov klan nije prestao da postoji, ve? je aktivno nastavio sa svojim kriminalim djelovanjem”, isti?e ova novinarka TV Vijesti.

Djelovanje, makar i simboli?no, traži porodica ubijene bra?e Goja?anin – da se trg ili neka ulica u gradu imenuje po njima. Vjeruju da bi to bio alarm za okon?anje barskog kriminalnog kruga.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!