Crna Gora: Puna primena zakona o strancima

01 Nov 2015

Nijedan strani državljanin ne može da dobije posao u Crnoj Gori, ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ima adekvatne domaće radne snage

Zakon o strancima po?eo je da se primenjuje u celini, pošto su stupila na snagu i preostala tri njegova ?lana, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Radi se o ?lanovima zakona kojima se propisuje ograni?enje za zapošljavanje stranaca, potvrda Zavoda za zapošljavanje, kao i nov?ana kazna za prekršaj ako je poslodavac dao pisanu ponudu za zapošljavanje stranca pre dobijanja potvrde Zavoda, prenela je Radiotelevizija Crne Gore, pozivaju?i se na agenciju Mina biznis.

Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 1. aprila, predvi?ao je da nijedan strani državljanin ne može da dobije posao u Crnoj Gori, ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ima adekvatne doma?e radne snage.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!