Crna Gora: Marković kandidat za mandatara, analitičari ne očekuju promene

27 Oct 2016

Odlukom predsjedništva DPS-a da kandiduje Duška Markovića, Đukanović će se sa mjesta premijera povući treći put

Glavni odbor Demokratske partije socijalista Crne Gore jednoglasno je usvojio prijedlog Predsjedništva partije da kandidat DPS za mandatara za sastav nove Vlade bude zamjenik predsjednika partije Duško Markovi?. Predsjednik DPS-a Milo ?ukanovi? je istakao da je li?no predložio Markovi?a, uvjeren u njegove profesionalne i ljudske kvalitete, kao i spremnost da vodi novu Vladu koja ?e se u narednom ?etvorogištu suo?iti sa brojnim izazovima.

?ukanovi? je istakao da je siguran u Markovi?evu sposobnost da kroz rad Vlade do kraja dovede integracione procese Crne Gore u NATO i Evropsku Uniju, unaprijedi ekonomski rast i standard života, nastavi da obezbje?uje fiskalnu održivost budžeta, te da nastavi da u?vrš?uje bezbjednost i stabilnost države.

?ukanovi? je naglasio da ?e li?no, kroz puni politi?ki angažman na ?elu DPS-a, pružati snažnu podršku Markovi?u i budu?oj Vladi u svim tim procesima, kao i da ?e se posvetiti daljem ja?anju partijskih kapaciteta u susret budu?im izborima i svim doga?ajima koji predstoje. Markovi? je na sjednici kazao da je sada pred Vladom koju ?e dominantno ?initi DPS težak i odgovoran posao da realizuje izborna obe?anja.

„Da bi u tome uspjeli, prvo i osnovno jeste da ne dozvolimo da se ponove greške koje su nam se doga?ale, ni kada je rije? o kadrovskim rješenjima, ni kada je rije? o manjku odgovornosti, ni kada je rije? o nekompetentnosti i neodlu?nosti u sprovo?enju vladinih politika. Kao što znate, mi nemamo nedoumica kada je rije? o strateškim pravcima: evropske i evroatlantske integracije, ve?a pravna i bezbjednosna sigurnost, više šansi za zapošljavanje prije svega mladih i obrazovanih ljudi, rije?ju – borba za pove?anje životnog standarda svih naših gra?ana. To je i do sada bilo u fokusu Vladinog programa, tako ?e biti iubudu?e”, rekao je on.

Markovi? je kazao i da se mora raditi više, stru?nije i odgovornije da bi se na svim tim poljima efikasnije postizali rezultati.

Glavni odbor DPS je na današnjoj sjednici analizirao rezultate proteklih parlamentarnih izbora, konstatuju?i da je partija ostvarila ogroman uspjeh osvojivši blizu 160.000 glasova u samostalnom nastupu, što je najbolja potvrda da su gra?ani Crne Gore prepoznali u DPS-u politi?ku opciju koja je sposobna da sa?uva stabilnost države, obezbijedi mir i prosperitet i odvede Crnu Goru u društvo najrazvijenijih zemalja svijeta.

Budu?i mandatar u prethodnoj vladi Mila ?ukanovi?a bio je potpredsjednik za politi?ki sistem, unutrašnju i spoljnju politiku, a jedno vrijeme bio je i na mjestu ministra pravde. Te funkcije pokrivao je i u vladi Igora Lukši?a, koja je izabrana 2010. godine. Bio je poslanik i generalni sekretar vlade, a od 1998. do 2010. vodio jer Državnu bezbijednost koja je u me?uvremenu preimenovana u Agenciju za nacionalnu bezbijednost (ANB).

Odlukom predsjedništva DPS-a da kandiduje Markovi?a, ?ukanovi? ?e se sa mjesta premijera povu?i tre?i put. Izvršnu vlast prvi put je napustio u oktobru 2006. godine, ali se na ?elo vlade vratio ve? u februaru 2008. godine, nakon što je sada pokojni Željko Šturanovi? podnio ostavku iz zdravstvenih razloga.

?ukanovi? je državne funkcije drugi put napustio 2010. godine, navode?i da želi da ustupi mjesto mla?ima u trenutku kada je Crna Gora stabilna država. Iako je mjesto premijera ustupio tadašnjem potpredsjedniku vlade i ministru finansija Igoru Lukši?u, na ?elo vlade vratio se ve? 2012. godine nakon što je predvodio listu vladaju?e koalicije na parlamentarnim izborima.

?ukanovi? je u martu kazao da je ispunio ono što su bili njegovi planovi i o?ekivanja u politici.

“Vjerujem da je vrijeme da u Crnoj Gori razmišljamo o novim generacijama koje ?e ispisati nove stranice crnogorskog demokratskog i ekonomskog razvoja”, kazao je tada.

Analiti?ari: ?ukanovi?evo povla?enje o?ekivano

Politi?ki analiti?ar Zlatko Vujovi? rekao je za Glas Amerike da je ?ukanovi?evo povla?enje o?ekivani splet okolnosti, te da se politi?ka mo? seli zajedno sa njim, koji ?e i dalje biti predsjednik DPS.

„Ostaje nepoznanica ho?e li se Milo ?ukanovi? kandidovati za predsjednika Crne Gore, što bi zna?ilo da je ovo takti?ko povla?enje“, rekao je Vujovi? i dodao da bi, u suprotnom, to zna?ilo i prvi korak prema njegovom povla?enju iz politike.

Vujovi? smatra da ?e u Crnoj Gori neminovno morati da do?e do neke vrste promjene vlasti, ali i da je EU svjesna da prozapadne ve?ine u Crnoj Gori nema bez DPS.

„Sa jedne strane, EU u svom sastavu ne?e željeti zemlju u kojoj je jedna partija na vlasti od 1945. godine, dok je Briselu isto tako jasno da u Crnoj Gori nema prozapadne vlade i ve?ine bez DPS“, rekao je Vujovi?.

On je ocijenio da bi šira parlametarna podrška Markovi?evoj vladi, ali i eventualna pobjeda umjerenog prozapadnog politi?ara na predsjedni?kim izborima, išli u prilog takvom razvoju doga?aja.

„Ne o?ekujem dramati?ne promjene dolaskom Markovi?a na ?elo vlade“, rekao je on. „Mo? se seli zajedno sa ?ukanovi?em“.

Stevo Muk iz Instituta “Alternativa“ vjeruje da se izborom Markovi?a ne?e promijeniti politika nove vlade u odnosu na prethodnu, te da ?e ?ukanovi? vladati iz sjenke i pripremati teren za novi formalni povratak.

„Meni je to vrlo izgledan scenario, da dobije jednu vrlo zna?ajnu državnu funkciju, de fakto politi?ki uticaj i imunitet koji uz to ide“, rekao je Muk za TV Vijesti.

Demokratski front saopštio je da je „smjenjivanje ?ukanovi?a sa vlasti bio prvi uslov ujedinjene opozicije“, nazivaju?i povla?enje ?ukanovi?a „ogromnom pobjedom“.

„Me?utim, DF, ujedinjena opozicija i narod Crne Gore nisu zaboravili ulogu Duška Markovi?a, kao desne ruke Mila ?ukanovi?a, koji predstavlja oli?enje istog koruptivnog režima koji su glasa?i jasno odbili 16. oktobra“, saopšteno je iz te koalicije.

(Nebojša Redži? / Predrag Mili?, Glas Amerike)

Podelite ovu stranicu!