CRCD: Rasistički izgredi u Jabuci

14 Jun 2010

Meštani Jabuke su četiri dana u atmosferi linča i odmazde u organizovanom pohodu išli kroz romski deo sela

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sa velikom uznemirenoš?u konstatuje masovne anticiganisti?ke nemire u selu Jabuka kod Pan?eva, kao i sa njima poslednjih dana povezane napade na Metodisti?ku crkvu u tom mestu i prvobitno potpuno pasivno držanje policije.
CRCD sa krajnjom ozbiljnoš?u obra?a pažnju javnosti na višednevne rasisti?ke izgrede u selu Jabuka kod Pan?eva. Posle zlo?ina po?injenog 10. juna, kada je, kako se osnovano sumnja, maloletnik romske nacionalnosti nožem ubio i unakazio vršnjaka – etni?kog Srbina, došlo je do atmosfere lin?a prema Romima u ovom mestu. Meštani Jabuke su ?etiri dana u atmosferi lin?a i odmazde u organizovanom pohodu išli kroz romski deo sela. Pri tome su kamenicama i ciglama razbijani prozori ku?a i Metodisti?ke crkve, ?iji su vernici u zna?ajnom broju upravo Romi. Prema iskazu o?evidaca, jedna ku?a je zapaljena. Sve to se dešavalo u prisustvu mesne policije, koja nije reagovala. Ponašanje gradona?elnice Pan?eva, koja je obe?ala dostavu hrane Romima, pošto se oni boje da iza?u iz svojih ku?a, moglo je da izazove samo dodatni strah. Najnovije, znatno primerenije, izjave na?elnika Policijske uprave Pan?evo i gradona?elnice Pan?eva ovaj strah mogu samo da ublaže, ali ne i da uklone. Gradona?elnica Pan?eva je posle ?etiri dana iživljavanja nad Romima izjavila da je „ispod svakog civilizacijskog i ljudskog nivoa da se jedan tragi?an doga?aj od jedne grupe ljudi koristi za pozive na lin?”. Postavlja se pitanje zbog ?ega je potcenila ?injenicu da sugra?ani romske nacionalnosti danima nisu smeli da iza?u iz svojih ku?a i zbog ?ega još pre nego što je kriza eskalirala nije zatražila pomo? žandarmerije koja i postoji zbog ovakvih situacija?
CRCD obra?a pažnju javnosti i Ministarstvu unutrašnjih poslova da odmah i stalno, a ne posle višednevnog rasisti?kog divljanja, moraju da budu svesni da sankcionisanje zlo?ina po?inje i završava se na po?iniocu zlo?ina i da u pravnoj državi ne postoji kolektivna krivica. Anticiganizam nikada i nigde nije bio izraz ose?anja za pravo i pravi?nost, ve? samo izraz ?istog rasizma, na ?iju je pojavu u Srbiji ukazano i u najnovijem izveštaju Amnesty International.
CDCD poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da postupa u skladu sa zakonom i da ne ?eka, kao što je to sada bio slu?aj, pet dana da bi reagovalo, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da stane u odbranu marginalizovanih grupa izloženih besu huligana.
CRCD o?ekuje da kontinuirani trend opadanja broja incidenata sa etni?kom i verskom pozadinom ne bude prekinut doga?ajima kao što je ovaj u Jabuci.

(Saopštenje Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina)

Podelite ovu stranicu!