Craig Wright je autor bitcoina – virtuelne valute

02 May 2016

Bitcoin se često smatra kao nova vrsta valute

Australijski preduzetnik Craig Wright izjavio je u ponedjeljak za BBC da je on kreator kontroverzne digitalne valute bitcoina, ?ime su okon?ane godine njegovog skrivanja pod pseudonimom Satoshi Nakamoto.

BBC navodi da je Wright dao tehni?ki dokaz koji podupire njegovu tvrdnju da je kreator bitcoina, a to potvr?uju i relevntni ?lanovi zajednice bitcoina.

“Ja sam bio glavni dio toga, ali su mi pomogli drugi ljudi”, rekao je Wright za BBC, The Economist i ?asopis GQ.

On je prošle godine postao posljednji u nizu ljudi za koje se govorilo da su kreatori bitcoina, valute za koju su se zainteresovale banke, špekulanti, kriminalci i zakonodavci.

Magazin Wire, koji je zajedno s ameri?kim Gizmodom objavio pri?u u kojoj je otkrio Wrighta na temelju dokumenata i mailova koji su procurili, nazvao ga je genijem.

Bitcoin se ?esto smatra kao nova vrsta valute.

Ali o njegovim jedinicama treba misliti kao virtuelnim žetonima a ne fizi?kim nov?anicama

Ipak kao kod svih valuta njegova se vrijednost odre?uje po tome za koliko su ljudi spremni da je razmijene.

Da bi se procusuirale transakcije bitcoina, mora biti primijenjena procudura “mining” (rudarstvo), koja podrazumijeva da kompjuter riješi težak matemati?ki problem sa 64 digitalna rješenja.

Za svaki riješeni problem, jedan blok bitcoinsa je procesiuran. Koa rezultat “rudar” je nagra?en novim bitcoinsima.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!