CPJ: Najopasniji period za novinare u novijoj istoriji

27 Apr 2015

"Nisu samo u pitanju životi novinara, već i mogućnost javnosti da sazna šta se oko nje dešava"

Ekstremisti?ke grupe i vlade koje ograni?avaju slobode u borbi protiv tih ekstremista stvorile su “najsmrtonosniji i najopasniji period za novinare u novijoj istoriji”, navodi se u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara (CPJ), objavljenom danas.

U godišnjem izveštaju o slobodi štampe njujorškog komiteta isti?e se Sirija kao veoma opasno mesto za izveštavanje, cenzura tokom epidemije ebole, pritvaranje novinara u Egiptu i Etiopiji, ali i to kako su novinari prošle godine koriš?eni u ekstremisti?kim propagandnim filmovima.

“Te organizacije ne proizvode samo video snimke. One se ponašaju kao konkurenti medijima”, upozorava se u izveštaju na grupe poput Islamske države.

Izveštaj tako?e ukazuje na s tim nerazdvojivu opasnost koju ?ini sve ve?i broj slobodnih novinara koji prate ratove, gotovo bez zaštite ili plate.

“Nisu samo u pitanju životi novinara, ve? i mogu?nost javnosti da sazna šta se oko nje dešava”, napisala je u predgovoru dopisnica Si-En-En-a (CNN) Kristijana Amanpur.

Ona je navela da je više od 1.000 novinara širom sveta ubijeno od 1992, kada je Komitet za zaštitu novinara po?eo da vodi evidenciju. Mnogi od njih bili su slobodnjaci ili lokalni novinari.

Islamska grupa je u velikoj meri izgradila svoje ime dramati?nim video snimcima odsecanja glava i drugih ubistava, ali se u izveštaju upozorava da i druge grupe u svetu koriste sli?an pristup da maltretiraju ili prikažu sopstvene kapacitete.

Komitet, tako?e, naglašava zabrinjavaju?i nedostatak izveštavanja u haoti?noj Libiji, ograni?enja interneta na Bliskom istoku i “suptilno oružje” cenzure u Singapuru.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!