Čovića i Ilića terete zbog Đinđića

15 Dec 2011

Majka i sestra premijera optužile ih za umešanost u ubistvo

Majka i sestra ubijenog premijera Zorana ?in?i?a podnele su krivi?nu prijavu protiv ministara u njegovoj vladi Nebojše ?ovi?a i Velimira Ili?a, optužuju?i ih za umešanost u ubistvo ?in?i?a, piše današnji “Blic”.

Majka Mila ?in?i? i sestra Gordana Filipovi? prijavu su podnele ju?e preko advokata Sr?e Popovi?a, koji je ranije krivi?nu prijavu u njihovo ime podneo i protiv tadašnjeg predsednika SRJ Vojislava Koštunice. Prema pisanju Blica, u prijavi se navodi da su ?ovi? i Ili? krivi za “neprijavljivanje priprema za izvršenje krivi?nog dela napada na ustavni poredak”.

Majka i sestra ubijenog premijera Zorana ?in?i?a podnele su krivi?nu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv predsednika politi?ke partije Nova Srbija Velimira Ili?a i bivšeg potpredsednika Vlade Nebojše ?ovi?a zbog sumnje da su umešani u atentat na ?in?i?a 2003, izjavio je danas Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljevi?.       

“Prijava je ve? uzeta u rad i po njoj ?e odmah biti postupljeno”, rekao je Radisavljevi?. 

Mila ?in?i? i Gordana ?in?i? Filipovi? krivi?nom prijavom objavljenoj na sajtu “Peš?anik” traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv ?ovi?a i Ili?a, tvrde?i da su izvršili krivi?no delo podstrekavanja na krivi?no delo ubistva predstavnika najviših držanih organa.      

U prijavi, koju za ?in?i?evu majku i sestru zastupa advokat Sr?a Popovi?, pored detaljnog opisa krivi?nog dela navode se i predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a me?u koima je pismo Milorada Ulemeka Legije, osu?enog na 40 godina zatvora zbog ubistva ?in?i?a, izvodi iz svedo?enja pripadnika “zemunskog klana”, izvodi iz izjava tada aktuelnih politi?ara i drugi. 

 U prijavi se navodi da nakon što je februara 2003. godine Velimir Ili?, gradona?elnik ?a?ka i predsednik politi?ke partije Nova Srbija, primio pismo Ulemeka, kojim ga poziva da se uklju?i u akciju ponavljanja 5. oktobra kao opštenarodnog bunta…sa sadržinom tog pisma upoznao je Nebojšu ?ovi?a, tadašnjeg potpredsednika Vlade Srbije.

Oni su znali da Ulemek priprema napad na ustavni poredak, vrbuje sau?esnike i stvara udruženje za napad na ustavni poredak da bi na mesto tadašnje vlade, koju naziva podani?kom i snishodljivom, doveli na vlast druge ljude koji ?e voditi ra?una o nacionalnom dostojanstvu, stoji u prijavi.       

 “Zatim su obojica svesno propustili da ovo prijave nadležnim državnim organima, ?ime su izvršili krivi?no delo neprijavljivanja  priprema za izvršenje krivi?nog dela napada na ustavni poredak, koje se goni po službenoj dužnosti i za koje je propisana kazna preko pet godina zatvora”, navodi se u prijavi ?in?i?eve sestre i majke.     

Prema prijavi, po?etkom februara 2003. godine, ?ovi? je,  znaju?i da Ulemek u to vreme nastoji da pridobije odre?ene politi?ke li?nosti i stranke za akciju svrgavanja tadašnje vlade i dovo?enja novih politi?kih struktura na vlast, pristupio dogovoru Milorada Ulemeka i Dušana Spasojevi?a, da uz pomo? pripadnika “zemunskog klana” i Jedinice za specijalne operacije, izvrše atentat na predsednika vlade Zorana ?in?i?a.       

?ovi? ih je uveravao pritom da ?e po ubistvu on preuzeti mesto premijera, a nakon što je Ulemek na to pristao, održavao redovni kontakt sa Ulemekom i sve do izvršenja atentata dogovarao o na?inu izvršenja, li?no i preko posrednika, raspitivao se o tome dokle se stiglo, na koji na?in ?e atentat biti izvršen, tvrdi se u prijavi.       

Tako?e je ?ovi? kritikovao neuspeli pokušaj atentata kod hale “Limes”, i nudio da im stavi na raspolaganje lokaciju u Uži?koj ulici, prekoputa rezidencije predsednika Vlade, sa koje bi se moglo pucati na njega, ?ime je, zajedno sa licima koja su ve? pravosnažno osu?ena za ovo delo, izvršio krivi?no delo podstrekavanja na ubistvo predstavnika najviših državnih organa, navodi se u krivi?noj prijavi majke i sestre ubijenog premijera Zorana ?in?i?a

(agencije)

 

Podelite ovu stranicu!