Čović: Hrvati će tražiti federalnu BiH

21 Feb 2015

Na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora 28. februara biće usvojena deklaracija koja će definisati ključne smjernice hrvatske politike u BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ?ovi? izjavio je da ?e na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ 28. februara biti usvojena deklaracija koja ?e definisati klju?ne smjernice hrvatske politike u BiH i u kojoj se predlaže federalni model ure?enja BiH.

“U deklaraciji smo se osvrnuli na našu poziciju u BiH i na ono što mislimo da bi trebalo promijeniti kako bi BiH preživjela kao država. Ponudili smo i poruku kako mislimo da bi trebalo reorganizovati BiH da bi bila upravo onakva kakvu mi želimo”, izjavio je novinarima u Mostaru ?ovi?, koji je i predsjednik HNS-a.

Predsjednik HDZ-a 1990 i ?lan Predsjedništva HNS-a BiH Martin Raguž u odvojenoj izjavi za novinare nakon sjednice Predsjedništva HNS-a rekao je da deklaracija predvi?a temeljnu reformu Ustava BiH kako bi bila obezbije?ena institucionalna i svaka druga ravnopravnost hrvatskog naroda.

“Preferira se federalni model ure?enja i ide se na mogu?nost održavanja me?unarodne konferencije s obzirom na nastanak sadašnjeg Ustava u okviru Dejtonskog sporazuma, a do tada da se utvrde promjene koje bi omogu?ile da BiH ide evroatlantskim putem”, naveo je Raguž.

Na Saboru HNS-a 28. februara bi?e izabrano i novo rukovodstvo ove organizacije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!