Čorba (DSVM): Već dugo nije reč o nekoliko bitangi

01 Mar 2013

Organi gonjenja stalno primenjuju "dvostruka merila, povećavajući time samopouzdanje srpskih ekstremista jer znaju da imaju državu iza sebe"

Novi predsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) Bela ?orba izjavio je da se problem me?unacionalnih incidenata ne može svesti na problem pogoršane javne bezbednosti u Vojvodini.

“U dubini te pojave krije se potencijalno mnogo više i društveno opasnog eksploziva. Zapravo, odvija se proces gubljenja ma?arskog prostora, jednako na demografskom, ekonomskom, kulturnom i politi?kom polju”, rekao je ?orba za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

Ocenio je da tome “planski pripomažu” ekstremisti?ke snage sa svojim poznatim akcijama, a organi gonjenja stalno primenjuju “dvostruka merila, pove?avaju?i time samopouzdanje srpskih ekstremista jer znaju da imaju državu iza sebe”.

“Ja u Temerinu polako više jedva da imam takvih ma?arskih poznanika – me?u njima i poznatih intelektualaca – ?ijim mladima ili sinovima u tinejdžerskim godinama, nakon primene poznatih provokativnih metoda, nije zapre?eno. Ve? dugo ovde nije re? o uzajamnom izgredništvu par ‘bitangi'”, kazao je ?orba.

Bela ?orba izabran je u februaru za predsednika DSVM, umesto Andraša Agoštona, koji je odlu?io da se povu?e sa te funkcije.

(Autonomija/Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!