CORAX: Moj Nikolić i dalje ima zadenutu kašiku

21 Feb 2015

"Ne mogu da shvatim da su se ljudi koji su one stvari pričali i onako delovali, sada na neki volšebni način promenili"

Ne malo iznena?enje za mnoge bila je vest da je poznati karikaturista Predrag Koraksi? Corax dobio nagradu od Službenog glasnika, dakle državne firme, za najbolju knjigu iz oblasti publicistike objavljene u 2014. godini, knjigu karikatura pod naslovom “Trajno prošlo vreme: Hronologija 1990-2001”. To je, kaže Koraks za naš Radio, i njega iznenadilo, toliko da nije ni otišao na dodelu, jer nije verovao da ?e se na?i me?u dobitnicima.

?u?ete, izme?u ostalog,da li su njegovi nekadašnji junaci iz 90-ih koji su danas na vlasti, promenili imidž i na karikaturama, ili je Tomislav Nikoli? i dalje sa poznatom kašikom kojom je hteo da kolje Hrvate, a Aleksandar Vu?i? beskompromisni cenzor koji baca u koš „nepatriotske tekstove“. Corax otkriva jednu od mnogih karikatura koje su, zbog autocenzure, ostale neobjavljene.

RSE: Vi ste povodom nagrade Službenog glasnika rekli da to ne zna?i da u Srbiji nema cenzure. Da li ste to rekli strahuju?i od zloupotrebe?

Corax: Pa, jesam. Tome me nau?io svojevremni slu?aj sa Holbrukom, kada je Miloševi?, na Holbrukovu optužbu da nema slobode medija, iz fioke izvadio jednu moju karikaturu i rekao: ovaj karikaturista nije uhapšen.

Ja sam morao zato sada da kažem to, jer ne?u da poslužim u te svrhe, da se ne bi ova nagrada zloupotrebila. Hvala žiriju na hrabrosti da meni dodeli nagradu.

RSE: Ko bi danas bio Holbruk,a ko Miloševi??

Corax: Ima dosta Holbruka, koliko ho?ete! A ima i Miloševi?a, isuviše. Na primer, Vu?i?.

Što se cenzure ti?e, u vreme Miloševi?a ona je bila brutalna, otvorena, bez pardona, direktna. Danas je druga?ija. Sada je potuljena, samo primetite da ne?eg nema, nema ove pa one emisije, onda ?ujete objašnjenje da je neko na godišnjem odmoru, da se premešta na drugi program…

RSE: Da li ste vi doživeli cenzuru?

Corax: Ja sam u nekolko navrata doživeo cenzuru i odmah sam prestajao da radim za te medije. To sam doživeo u Vremenu, Novom magazinu a iz Ekonomista sam otišao kad tamo više nisu mogli da pišu moji prijatelji.

Ako neko ne prihvati moju karikaturu, a ja mislim da je ona OK, ako je ispunila sve kriterije kojih se ja ?vrsto držim i kada sam siguran da treba da bude objavljena, a urednik na?e neke primedbe ili iz nekog svog razloga ne?e da je objavi, ja prestajem da radim za taj medij.

Ljudska glupost je neuništiva. Ovde u ovoj sredini je Meka za politi?ke karikaturiste. Ne znam da li postoji tako inspirativna država u okruženju… možda nekedašnja operetska Tu?manova Hrvatska. Tada mi je ponekad bilo žao što nisam karikaturista u Hrvatskoj.

RSE: Naslov Vaše knjige “Trajno prošlo vreme” sugeriše da mi još živimo 90-te.

Corax: Sigurno, u nekom obliku,da. Ima puno takvih naznaka. Ja kad pogledam karkature iz tog perioda od 1990-2001. godine, shvatim da samo treba promeniti likove i one funkcionišu i danas, potpuno su iste situacije.

RSE: Junaci Vaših karikatura iz 90-ih danas vode Srbiju. Da li su oni danas druga?iji?

Corax: To su moji stalni pacijenti. Apslutno ne verujem da je mogu?e da se napravi takav obrt. Ne mogu da shvatim da su se ljudi koji su one stvari pri?ali i onako delovali, sada na neki volšebni na?in promenili.

RSE: Zna?i, vaš Nikoli? (predsednik Republike) i dalje ima kašiku (kojom bi da kolje Hrvate)?

Corax: Apsolutno. Taj atribut ne?u nikad da ispustim. Uvek ?u mu to prišiti.

RSE: A Vu?i??

Corax: I Vu?i?. Svi oni.

RSE: Da živite u Hrvatskoj, ko bi vam bio omiljeni lik?

Corax: Karamarko je zanimljiv i, naravno, Kolinda.

RSE: U BIH?

Corax: Dodik, koga sam puno puta crtao sa ovdašnjim liderima, pa i mla?i Izetbegovi?.

RSE: Kosovo?

Corax: Ta?i, razume se. I ne treba zaboraviti Crnu Goru i Mila ?ukanovi?a.

RSE: Da li ste ikada sebe uhvatili u autocenzuri, da sebi kažete: ne?u ovo, ovo ne?e mo?i da pro?e?

Corax: Jesam. Ima takvih karikatura. Ja imam gomilu takvih crteža u fioci.

RSE: A da li biste nam opisali neku od njih?

Corax: Ne, ni vama.

RSE: Samo jednu?

Corax: Hajde, evo jednu, ali ona je malo seksi… Kada je pri?a bila o natalitetu, kada su popovi, politi?ari, akademici… digli paniku oko toga kako mi izumiremo, onda sam napravio jedan crtež na kome Koštunica, Amfilohije, akademici… vuku jedno zvono a ono klatno je u obliku…

Eto, to stoji u mojoj fioci.

(Branka Mihajlovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!