Čokolada krije decu-robove

18 Jan 2012

Dokumentarac CNN-a pokazuje da se broj dece koja rade na plantažama kakaovca u Obali Slonovače i drugim afričkim zemljama, procenjuje na oko sto hiljada.

U SAD su donete mere protiv ove pojave, ali rezultati nisu zadovoljavaju?i. “Deca i dalje rade”, kaže Kris Bajer, nau?nik Univerziteta Tulejn koji je pet godina istraživao slu?ajeve iskoriš?avanja dece u Africi.
Prema podacima Svetske fondacije za kakao i Me?unarodne inicijative za kakao, 70 do 75 odsto kakaoa proizvodi se na malim farmama u Zapadnoj Africi. Iako zakon Obale Slonova?e ne dopušta da deca rade na ovim plantažama, stvarnost je druga?ija. Me?unarodna javnost dugo nije reagovala na ove šokantne ?injenice, da bi pre 10 godina ameri?ki zakonodavci preduzeli mere da zaštite decu od rada u industriji kakaoa. Naime, 19. septembra 2001. godine na snagu je stupio Harking-Engelov protokol ili Kakao protokol.
?lan predstavni?kog doma Eliot Engel i senator Tom Harkin izneli su predlog zakona o etiketiranju ?okolade. Pošto se industrijski sektor pobunio, postignut je kompromis, kojim se kompanije obavezuju da same izdaju sertifikat o tome da više ne koriste de?iji rad. Obeležavanje proizvoda etiketom “deca nisu u?estvovala u proizvodnji” nije uvedeno, kao što je prvobitno bilo planirano.
Ipak, teško je re?i da li je “Kakao protokol” doprineo da se okon?a de?iji rad u industriji kakaoa u poslednjih deset godina. Obala Slonova?e ima ozbiljne ekonomske probleme zbog gra?anskog rata izme?u 2002. i 2004. godine, a izvoznici ?okolade i proizvo?a?i tvrde da su rat i njegove posledice omeli napore da se stane na put de?ijem radu.
“Nažalost, tokom poslednjih deset godina beležimo veoma mali napredak u primeni obaveza. Deca i dalje rade”, kaže Kris Bajer, nau?nik Univerziteta Tulejn, koji je pet godina u Obali Slonova?e i Gani analizirao situaciju na terenu.
Dokumentarni film pod nazivom “Deca robovi u industriji ?okolade” (Chocolate’s Child Slaves), koji bi ovih dana trebalo da bude prikazan u Americi, pri?a je novinara Si-En-Ena Dejvida Mekenzija koji je otišao u Obalu Slonova?e da bi video šta se dešava sa decom na plantažama, 10 godina nakon što je potpisan pomenuti protokol.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!