CIRPD: REKOM kao odgovor na jačanje etničkog i verskog ekstremizma

08 Feb 2016

Mlade generacije izložene opasnosti od novog rata, ukoliko se prodube etnopolitički i verski antagonizmi

Centar za istraživanje religije, politike i društva (CIRPD) iz Novog Sada izrazio je danas zabrinutost zbog ja?anja etnopoliti?kog i verskog ekstremizma na Zapadnom Balkanu i ocenio da bi države u regionu trebalo da daju podršku osnivanju Regionalne komisije za žrtve (REKOM).

“Jasno je da zemlje Zapadnog Balkana nemaju regionalne inicijative, niti jasno definisane programe suo?avanja sa prošloš?u, ali bi u tom slu?aju trebalo da daju punu podršku i u?ine sve kako bi se postoje?im regionalnim inicijativama civilnog društva, poput REKOM-a, dao pun legitimitet za rad”, naveo je CIRPD u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da i na hrvatskoj i na srpskoj strani ima selektivnosti u kulturi se?anja, kao i relativizacije zlo?ina i upozorava da se takav uticaj širi kod mlade populacije, gde etnopoliti?ki mitovi imaju vrlo dobru recepciju, što nikako ne sme biti prepušteno slu?aju.

Upozorava se da takva konstrukcija posttraumatskog generacijskog se?anja može da ima snažan konfliktni kapacitet, te da kod naraštaja koji se ra?aju nakon rata, u bliskoj budu?nosti stvori preduslove za neprijateljstva, koja u odre?enim politi?kim i ekonomskim okolnostima mogu da eskaliraju do oružanih sukoba.

“Srbi i Hrvati kao dva bratska, geografski, istorijski i kulturno bliska naroda, moramo u?initi sve da istorijske ?injenice sagledamo objektivno, nepristrasno i bez emotivnog politi?kog balasta i versko-mitoloških aspekata”, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da u Hrvatskoj dolazi do eskalacije antisrpskog raspoloženja i dodaje da lokalne nevladine i vladine organizacije moraju u?initi sve kako bi taj zabrinjavaju?i trend zaustavile, a srpskoj manjini obezbedila sigurnost.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!