Cipras želi da prepolovi broj televizija u Grčkoj

12 Jun 2016

Svih osam privatnih grčkih televizija sa nacionalnom frekvencijom sada imaju privremene dozvole, neke od njih tako rade više od dve decenije

Gr?ka vlada premijera Aleksisa Ciprasa našla se na udaru kritika zbog otvaranja me?unarodnog tendera za privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom i plana da prepolovi broj tih TV stanica kojih sada ima ukupno osam.

AFP navodi da vlasti u Atini žele da o?iste stanje u sektoru za koji se sumnja da po?iva na tajnim dilovima medijskih mo?nika, bankara i uticajnih politi?ara i stave ta?ku na ono što ova agencija naziva periodom od 25 godina haoti?nog dodeljivanja dozvola.

Ciprasova vlada insistira da dozvolu za nacionalno emitovanje mogu za narednih deset godina da dobiju samo televizije koje su “finansijski održive”, u trenutku kada se za mnoge TV ku?e, prema informacijama AFP, smatra da duguju velike sume i bankama i državi.

Me?utim, kriti?ari tvrde da Cipras samo želi da TV mo?nike koji su se suprotstavljali njegovoj partiji Siriza da zameni drugim koji mu više odgovaraju.

Svih osam privatnih gr?kih televizija sa nacionalnom frekvencijom sada imaju privremene dozvole, neke od njih tako rade više od dve decenije, a vlada je sada oglasila tender za dodelu dozvola sa minimalnom cenom od tri miliona evra.

Skra?ena lista kandidata za dozvole bi?e saopštena 14. jula, a na kraju ?e desetogodišnje dozvole dobiti samo ?etiri televizije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!