Ciganska posla za prava Roma

05 Feb 2013

Zrenjaninski hip-hop dvojac, “Gipsy Mafia”, promovisao je svoj prvi album pod nazivom “Ciganska posla” koncertom u Kulturnom centru u Zrenjaninu. Reč je o bendu koji kroz muziku govori i položaju Roma i bori se protiv fašizma

Zrenjaninski hip-hop dvojac, “Gipsy Mafia”, promovisao je svoj prvi album pod nazivom “Ciganska posla” koncertom u Kulturnom centru u Zrenjaninu. Ovaj rep sastav, koji je nastao 2006. godine i koji ?ine dva brata, Skill i Buddy O. G, koristi muziku kao na?in da izrazi stavove o položaju Roma, fašizmu, svom odrastanju i okruženju.

Ferid Ajeti, poznat i pod nadimkom Skill, rekao je za Autonomiju da je prvi album napravljen po principu ‘uradi sam’ i da u sebi nosi svojevrsnu poruku, namenjenu svim Romima, ali i onima koji to nisu.

– Želeli smo da ukažemo da je škola najbolji izbor u životu i da bez obrazovanja nema budu?nosti. I promene su mogu?e, samo je potrebno da se Romi sami pokrenu. Ciganske mahale u kojima živimo su naša realnost i niko se ne trudi da to popravi. To možemo jedino mi sami – objašnjava mladi muzi?ar, koji otvoreno priznaje i da je razo?aran odnosom politike prema romskoj nacionalnoj zajednici.

– Do?u da posete naša naselja na svakih ?etiri godine. Otvore jedan toalet, obe?aju asfaltiranje i komunalno ure?enje, i misle da je to super i da ?emo mi svi da glasamo za njih. A onda, par dana pred izbore, do?u sa nekakvim paketima ili nam nude pare da bi nas potkupili. I onda ih nema narednih ?etiri godine. Zbog toga, na njihovu pomo? i ne ra?unamo i ne glasamo uopšte. Znamo da sve moramo sami – kaže Emran Ajeti, kome je umetni?ko ime Buddy O.G.

Bra?a Ajeti kao primer nemara navode i da je jedino neasfaltiran deo ulice u kojoj oni žive, zajedno sa komšijama Romima, za razliku od ostatka u kojem živi neromsko stanovništvo. Napominju da su sami skupljali finansijska sredstva za asfaltiranje svog dela ulice, ali da za to nisu dobili dozvolu Grada. Devet meseci je bilo potrebno da bi dobili uli?ne bandere, koje su, kako kažu, na kraju, sami platili. Neprijatnost koju svakodnevno doživljavaju je i kada im neko stalno ‘diše za vratom’ u prodavnicama.

Gipsy MafiaOva dvojica mladi?a kroz svoju muziku poru?ili su Romima u Zrenjaninu da se ne predaju i da prona?u volju za promene, koja ?e im pružiti makar mogu?nost izbora u životu.

– Naše pesme govore o životu, diskriminaciji, nemogu?nosti da se na?e posao. Tražili smo odgovor zbog ?ega je tako teško zaposliti se i zbog ?ega je naša jedina šansa za zaradom skupljanje kartona. Jako je strašno gledati klince danas, koji ustaju oko ?etiri ujutro i idu da skupljaju karton, a onda idu u školu. To ne mora da bude tako. Zbog toga je simboli?no i omot našeg albuma od kartona i zove se “Ciganska posla”, kako bismo isprovocirali reakciju – objašnjavaju Skill i Boddy O.G. i dodaju da naziv benda “Gipsy Mafia” ne ozna?ava da su oni gangsteri, ve? da su Romi kao velika familija u kojoj se svi me?usobno pomažu.

Svojim prvim albumom poru?ili su svim svojim sugra?anima da je potrebno da i oni promene svoj odnos prema Romima, jer ‘izgled vara’.

– Njima poru?ujemo da Cigani nisu loši ljudi, nisu prljavi i nisu loši. Iza tog ?oveka stoji težak život i treba svi zajedno da se potrudimo da promenimo sliku o nama i perspektivu koja se nudi.

Muzi?ki dvojac isti?e da je hip-hop bio logi?an izbor, jer kroz ovaj žanr može puno da se kaže, ali isto tako napominju da u njihovoj muzici nema mesta za mržnju. Zbog toga su sa svojom pesmom “Pitaju šta ho?emo” u?estvovali u projektu “Disk protiv fašizma”. Sama pesma govori o pritiscima društva da se ?uti, ali da je to zbog toga što istina boli, te da mladi ne?e pristati na ?utnju, uz poruku: “Mi smo revolucija”.

Bend “Gipsy Mafia” iza sebe ve? ima nekoliko nastupa u Zrenjaninu i Beogradu. Do sada su svoje pesme radili i snimali u, kako su rekli, ‘ku?noj produkciji’, a svoj prvi album su objavili uz pomo? zrenjaninske “Banathardkor zadruge”. Autori isti?u pesmu “Zato što sam Rom” kao najdražu.

Žana Majski (Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!