CG rekorder po zahtjevima za azil na Balkanu

19 Dec 2014

Prošle godine azil u Crnoj Gori zatražilo 3.500 stranaca, više nego u svim ostalim zemljama regije zajedno

Crna Gora, kao i ostale balkanske države, suo?ava se sa problemom imigranata i azilanata koji ilegalno pokušavaju sti?i iz Afrike, Azije i sa Bliskog Istoka do zemalja Europske unije.

No, Crna Gora je rekorder po broju zahtjeva za azil na Balkanu. Prošle godine bilo ih je tri i pol tisu?e. Što institucije rade kako bi riješile problem, istražila je reporterka Al Jazeere Milica Marinovi?.

Saeed Ahmadi svakoga dana preko interneta razgovara sa svojom obitelji u Afganistanu, odakle je prije šest godina krenuo na dug put prema zapadnoj Europi.

Crna Gora samo je jedna od zemalja na njegovom putu. Iako je, zbog pokušaja nelegalnog prelaska u Italiju odležao 20 mjeseci u zatvoru u Gr?koj, kaže da ?e pokušati opet.

“Italija je dobra jer kada do?ete tamo možete raditi pola godine, uzmete putovnicu i prije?ete recimo u Njema?ku. Problem nastaje kada vas uhvate i oduzmu vam putovnicu, tada više ne možete raditi i boraviti nigdje”, kaže azilant Saeed.

Otvoren poseban centar

Prošle godine azil u Crnoj Gori zatražilo je tri i pol tisu?e stranaca, više nego u svim ostalim zemljama regije zajedno.

Po?etkom ove godine država je otvorila poseban centar gdje ih je od velja?e boravilo 1.500.

“Ve?ina njih se ne zadržava dugo vremena, dešava se da ostanu samo po dan, dva, tri, ve?ina od njih i ne sa?eka odluku da li mogu da borave u Crnoj Gori ili da napuste državu”, kaže An?ela Terzi? iz Centra za tražioce azila.

Imigranati koji u Crnu Goru dolaze uglavnom iz Albanije put nastavljaju uglavnom prema Srbiji i Hrvatskoj.

“Za razliku od tražioca azila koji uz odre?ene papire imaju slobodu kretanja, oni imigranti koje policija uhvati bez dokumenata, a ne zatraže azil, završavaju u prihvatilištu za strance, gdje su u nekoj vrsti pritvora, dok im se ne utvrdi identitet”, izvještava Milica Marinovi? iz Danilovgrada.

U prihvatilištu ih je ekipa Al Jazeere zatekla svega nekoliko. Me?u njima jedino je Marko, imigrant s Balkana, želio govoriti.

Najviše iz Afrike, Azije i s Bliskog istoka

“Ovdje sam ve? 15 dana, dospio sam ovdje svojom greškom, nedostatak dokumenata u tu?oj državi, ina?e sam iz Srbije. O?ekujem odgovor svoje ambasade i nadam se da idem ku?i za dva dana”, kaže ovaj ilegalni imigrant.

Me?u imigrantima dominiraju oni iz Sjeverne Afrike, središnje Azije i Bliskog Istoka.

Crnogorska policija samo ove godine provela je 560 razli?itih akcija da sprije?i ilegalne ulaske u državu.

“Od svih slu?ajeva podnijetih zahtjeva za azil, nijedan jedini slu?aj prošle godine. od 3.500, nije došao na granicu i rekao ‘tražim azil’. Svi slu?ajevi su ilegalni ulazak u državu Crnu Goru”, kaže Dragan Stevanovi? iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Crna Gora sa zemljama regije, ali i Europske unije, ima potpisan ugovor o readmisiji, koji joj omogu?ava da osobe koja uhvati u ilegalnom prelasku, nakon utvr?ivanja identiteta vrati u državu iz koje su došli.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!