CG: Prijave zbog zloupotrebe službenih auta

12 Oct 2014

Iako sve veći broj građana prijavljuje zloupotrebu službenih automobila, kazne izostaju

Korištenje službenih vozila u privatne svrhe, tvrde u civilnom sektoru, ?est je prizor u Grnoj Gori.

Iako sve ve?i broj gra?ana prijavljuje zloupotrebu službenih automobila, kazne izostaju, javlja reporterka Al Jazeere Milica Marinovi?.

No, u Crnogorskoj vladi tvrde da nije rije? o masovnim zloupotrebama, ve? pojedina?nim slu?ajevima koji se sankcionišu.

Crnogorski parlament ima 23 službena auta, a na parking ispred zgrade uskoro stižu ?etiri nova.

Koristit ?e ih predsjednici skupštinskih odbora, me?u njima i Aleksandar Damjanovi? koji je i ranije imao pravo na službeni automobil, ali po drugoj funkciji, kao predsjednik zastupni?kog kluba.

Bez sankcija

„Smatram da ima potrebe da se klubovima poslanika, a sedam ih je u ovom Parlamentu, obezbijede elementarni uslovi da mogu da rade sa bira?ima. U odnosu na potrebe odbora, odbori rade u Parlamentu, zasjedaju ovdje i zaista sada, vrlo sam direktan, ne vidim razloga da bilo koji odbor, a ima ih 14 u Parlamentu, ima automobil, odnosno da 14 automobila bude na raspolaganju odborima“, kaže Damjanovi?.

Kaže, svoje pravo na službeni automobil ne zloupotrebljava. A da se ona nezakonito koriste u privatne svrhe, potvr?uju u nevladinoj organizaciji Gra?anska alijansa, koja se ovim problemom bavi posljednjih pet godina.

Sankcije, kažu, izostaju.

„U odnosu na broj prijavljenih zloupotreba službenih vozila, bilo je svega nekoliko sankcija i to su sankcije koje su bile više simboli?ne i rekao bih da na taj na?in ovaj problem ne može imati svoj epilog i ne može imati kona?no rješenje“, kaže Edin Koljenovi? iz Gra?anske alijanse.

S tim se ne slažu u Crnogorskoj vladi.

Od prošle godine u funkciji je državni internetski servis, gdje gra?ani prijavljuju zloupotrebe i dobijaju odgovore institucija. Od 235 prijava, kažu, u osam slu?ajeva izre?ena je nov?ana kazna.

„Sve smo u?inili što nam se ?ini mogu?im da sprije?imo i smanjimo eventualne zloupotrebe. Ako postoji još nešto što treba da uradimo, potpuno smo otvoreni za svaki konstruktivni prijedlog, ali ono što mi se ?ini da je jasno je da ne postoji masovna zloupotreba službenih vozila. Ima li pojedina?nih slu?ajeva – naravno da ima. Li?no sam zatekao ?ovjeka koji je moj poznanik kako na dan državnog praznika koristi službeno vozilo. Slikao sam ga svojim telefonom“, kaže Sr?an Kusovac iz Biroa za odnose s javnoš?u Vlade Crne Gore.

Zloupotreba službenog vozila zakonski se tretira kao prekršaj – od opomene do nov?ane kazne, oduzimanja 20 do 40 posto plate.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!