CG: Banke tužene zbog kredita u francima

05 Feb 2015

Gotovo 300 crnogorskih korisnika kredita u francima tužilo je banke za prevaru, a od države traže da reagira

I crnogorski gra?ani suo?eni su s problemima koje je izazvao švicarski franak. Gotovo 300 njih tužilo je banke za prevaru, a od države traže da reagira.

No, u ministarstvu finansija i centralnoj banci tvrde da za to ne postoje zakonske mogu?nosti, javlja Milica Marinovi?, novinarka Al Jazeere.

Dragan Seni? uzeo je 2008. godine kredit od 120.000 eura kod Hypo Alpe Adria banke i vezao svoju sudbinu za kurs švicarskog franka.

Nakon vrtoglavog rasta te valute, Seni? danas duguje 170.000 eura glavnice, bez kamata. Do sada je otplatio blizu 80.000.

“Vi vra?ate kredit sedam godina i dužni ste danas skoro duplo više nego kada ste ga uzeli. Ja vas pitam je li to normalno”, poru?io je Seni?.

Ovaj problem ima blizu 500 gra?ana u Crnoj Gori, koji su kod iste banke uzeli kredite vrijedne više od 30 miliona eura.

Njih blizu 300 tužilo je banku za prevaru. U banci, me?utim, tvrde da je sve ura?eno prema zakonu, da ne mogu da utje?u na kurs valute te da su potroša?i bili svjesni rizika kredita.

“Banka je nabavljala sredstva u valutama u kojima ih je svojevremeno i odobravala, ?ime je nesporna ?injenica da Banka nije ostvarila bilo kakav prihod po osnovu promjena u kursu CHF-a, za nas važe ista pravila kao i za klijente, jer smo i mi zaduženi u francima”, poru?ili su iz Hypo Alpe Adria banke.

Banka je dužnicima ponudila razne opcije restrukturiranja duga. Posljednju onima koji sa otplatom kasne manje od 90 dana, a takvih je 85 posto, konverziju duga u eure, smanjenje kamatne marže 15 posto, uz mogu?nost grejs perioda do 12 mjeseci, i produženja roka otplate do 25 godina, pri ?emu sve troškove novog ugovora snosi banka.

‘Nova prevara’

Za Dragana Seni?a to je samo, kaže, nova prevara.

On je kazao: “Banka vam nudi da vam kamata nije 4.1+LIBOR ve? 3.4 + EURIBOR, da to vra?ate do 75. godine ako budete živi, grejs period, a ovo sto vam je rata sko?ila 80 posto i glavnica skoro duplo ve?a, to nikom ništa”.

Vlasnici kredita u švicarcima nekoliko puta su tražili pomo? države.

“Crnogorsko ministarstvo finansija u ovom slu?aju se oglasilo nenadležnim, dok je Centralna banka Crne Gore, regulator bankarskog tržišta, saopštila da nema zakonske mogu?nosti da reaguje niti da se miješa u postoje?i sudski proces. Me?utim, banci je preporu?ila da pomogne klijentima, pove?a rok otplate, upodobi kamate, omogu?i grejs period i druge olakšice”, javlja novinarka Al Jazeere Milica Marinovi?.

Ovo, smatra ekonomski analiti?ar Vasilije Kosti?, nije dovoljno jer gra?ani ne mogu podnijeti kompletan teret nastalog problema.

“Ne može nijedna strana da se amnestira involviranosti u ovaj proces. ?ak ni država koja ni?im nije apsolutno nije doprinijela, niti centralna banka nije doprinijela, ali, zbog mjesta u državi, društvu, svi moraju da se uklju?e”, ocijenio je Kosti?.

Centar za zaštitu potroša?a podigao je u maju prošle godine kolektivnu tužbu u ime 300 klijenata Hypo banke, sto je prvi takav proces u Crnoj Gori. Tek se o?ekuje po?etak glavne rasprave.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!