CeSID: Reformisati izborno zakonodavstvo

03 Jun 2016

Reformisati izborni sistem u pravcu veće personalizacije i geografske reprezentativnosti, kao i jačanja veze između birača i izabranih predstavnika

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je, povodom konstituisanja novog saziva Skupštine Srbije, ukazao je na potrebu reforme izbornog zakonodavstva u cilju unapre?enja izbornog procesa i spre?avanja nepravilnosti koje su obeležile izbore od 24. aprila.

Ta organizacija je u saopštenju ocenila danas da je potrebno reformisati izborni sistem u pravcu ve?e personalizacije i geografske reprezentativnosti, kao i ja?anja veze izme?u bira?a i izabranih predstavnika, “?ime ?e se podsta?i njihova odgovornost i transparentnost u radu”.

Prema navodima CeSID-a, izbornu administraciju treba profesionalizovati i obezbediti njenu nezavisnost, dok zakonska i podzakonska rešenja u pogledu nadležnosti pojedinih institucija i rokova treba usaglasiti kako bi se izbegle kontradiktornosti u postupanju i odlu?ivanju.

“Potrebno je unapre?enje izborne komunikacije kroz pripremu regulative koja na jasan i koherentan na?in ure?uje obavezu svih medija u izbornom procesu uz pun angažman kontrolnog tela za elektronske medije u pogledu monitoringa medijskog izveštavanja i izricanja sankcija”, stoji u saopštenju.

Ukazuju?i na propuste u vezi bira?kog spiska, CeSID je pozvao na poboljšanje komunikacije razli?itih državnih institucija u pogledu vo?enja tog spiska, na umrežavanje baza i formiranje jedinstvene baze podataka.

CeSID je predložio i da se odredbe Zakona o politi?kim strankama usaglase sa procesom proglašavanja izbornih lista uz preporuku da stranke koje ve? imaju registrovani status ne budu u obavezi da svaki put prikupljaju potpise.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!