CERN pogrešio

24 Feb 2012

Albert Ajnštajn je izgleda bio u pravu sa svojom teorijom relativiteta, dok su naučnici iz Evropskog centra za nuklearna istraživanja (CERN) napravili grešku, tvrdeći da su subatomske čestice brže od svetlosti.

Rezultati CERN-ovog istraživanja “Opera”, koji su krajem septembra potresli nau?ni svet pokazavši da su neutrino ?estice brže od svetlosti, ispostavili su se neta?nim zbog loše konekcije.
“Loša konekcija izme?u sistema za globalno pozicioniranje GPS i ra?unara je kao posledicu imala grešku”, objavio je ameri?ki ?asopis “Sajens” na svom veb sajtu.
Nova istraživanja ?e, ipak, biti neophodna da bi se potvrdila teorija da je loša konekcija izme?u GPS sistema i elektronske kartice u ra?unaru uticala na rezultat merenja, zaklju?eno je u ?lanku objavljenom u “Sajensu”.
Nau?nici sada planiraju da ponovo izmere brzinu neutrina ?im Veliki Hadronski sudara? krene sa radom u martu.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!