Centar: Korisnici gube asistente, novac nije uplaćen

28 Jun 2014

Centar Živeti uspravno upozorio je danas da im nisu uplaćena sredstva dobijena na gradskom konkursu

Centar Živeti uspravno iz Novog Sada koji se bavi pružanjem podrške osobama sa invaliditetom, upozorio je danas da im nisu upla?ena sredstva dobijena na gradskom konkursu zbog ?ega korisnici gube asistente, a centar nema uslove za rad.

Centar je zatražio zvani?no objašnjenje od nadležnih u Novom Sadu o tome zašto novac nije upla?en kada su rezultati konkursa Gradske uprave za socijalnu i de?iju zaštitu, za udruženja gra?ana koja pružaju posebne oblike socijalne zaštite, objavljeni još 24. aprila.

Centar navodi da su ugovor sa Gradom sve organizacije potpisale 20. juna, da je dostavljena sva tražena prate?a dokumentacija na zahtev ?lana Gradskog ve?a za socijalnu i de?iju zaštitu, ali da novac još nije upla?en.

“Zbog ove situacije personalni asistenti osoba sa invaliditetom šest meseci nisu dobili platu, niti imaju zdravstveno osiguranje, a ve?ina zaposlenih nije dobila platu od oktobra,” rekla je agenciji Beta predsednica Centra Živeti uspravno Milica Ruži?i?-Novkovi?.

Ona je dodala da su posledice kašnjenja isplate novca od konkursa takve da su dve asistentkinje prestale da rade, nekoliko zaposlenih je tuženo zbog nepla?enih komunalnih usluga, a Centru je pre dva dana isklju?en telefon.

Osim toga, organizacija se suo?ava sa opomenama pred tužbu, jer nisu izmirene obaveze prema dobavlja?ima i nekoliko partnerskih organizacija.

Centar Živeti uspravno je lokalna nevladina organizacija osnovana 2002. godine, koja se bavi stvaranjem socijalnog okruženja u kome ?e biti poštovana sva ljudska prava osoba sa invaliditetom.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!