Cena nerizičnih testova o zdravlju beba konačno niža za trudnice u Srbiji

23 Aug 2017

Nova vrsta nerizičnog testa mnogo je tačnija od ranijih metoda utvrđivanja najčešćih hromozomskih poremećaja kod beba, poput Daunovog, Edvardsovog i Patau sindroma

Nerizi?ni testovi koji ve? u ranoj trudno?i otkrivaju mnogobrojne anomalije kod beba odnedavno se u Srbiji mogu kupiti za 500 umesto dosadašnjih 1.000 evra, potvrdila je agenciji Beta ginekološkinja Aleksandra Novakov Miki?.

“Snižavanje cene je sjajna vest za sve naše trudnice jer ?ini ovaj savremeni, superiorni test dostupnijim za sve. Ovaj prenatalni skrining u kombinaciji sa ultrazvukom u periodu od 11. do 14. nedelje, najta?niji je neinvazivni test koji je trenutno dostupan, mnogo ta?niji od ranijih metoda”, kazala je Aleksandra Novakov Miki?, koja je ekspertkinja iz oblasti prenatalne dijagnostike.

Prema njenim re?ima, ta vrsta testa mnogo je ta?nija od ranijih metoda utvr?ivanja naj?eš?ih hromozomskih poreme?aja kod beba, poput Daunovog, Edvardsovog i Patau sindroma.

Ti novi prenatalni, takozvani NIPT testovi, postali su revolucionarni u prenatalnoj medicini jer ve? u 10. nedelji analiziraju bebine hromozome na naj?eš?e hromozomske poreme?aje, na osnovu samo jedne epruvete maj?ine krvi.

“Kako naše trudnice nemaju platežnu mo? kao trudnice u EU, nama je konkretno bio cilj da test obezbedimo ve?em brojem budu?ih majki. I zato smo uspeli da izdejstvujemo bolje uslove nego što ih imaju majke u drugim zemljama EU”, kazala je agenciji Beta Mirjana Lemi? iz kompanije CORD iPS, koja je tržištu ponudila te nove prenatalne testove po povoljnijim cenama.

Dodala je da ?e sa gotovo prepolovljenom cenom na tržištu, testovi biti šire dostupni za mnogo ve?i broj trudnica nego do sada, pa ?e mnogo ve?i broj trudno?a biti adekvatnije vo?eno ili na vreme prekinuto ukoliko za to postoje indikacije, navode?i da je to “veliki korak” ka uvo?enju NIPT testova i u državne klinike, umesto dosadašnjih nepouzdanih skrining metoda.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!