Čedomir Jovanović: Srbiji treba jasna politika, a ne licitiranje sa izborima

21 May 2017

"Odlika vlasti Aleksandra Vučića odlaganje odluka i balansiranje pod pritiskom unutrašnjih i spoljnih faktora"

Predsednik Liberalno demokratke partije ?edomir Jovanovi? pozvao je danas vlast da ne licitira o mogu?em održavanju parlamentarnih izbora i o imenu novog premijera, ve? da preduzme konkretne politi?ke poteze.

“Umesto licitiranja sa potencijalnim održavanjem novih parlamentarnih izbora i imenom mogu?eg premijera, potrebni su nam potezi koji ?e kona?no Srbiju usmeriti u onom pravcu koji je nužan kako bismo postali ure?eno evropsko društvo”, naveo je Jovanovi? u saopštenju.

On je izjavio da je odlika vlasti Aleksandra Vu?i?a odlaganje odluka i balansiranje pod pritiskom unutrašnjih i spoljnih faktora i da je i opozicija “svojevoljno kandidovala identi?nu politiku kao i vlast” i tako onemogu?ila dogovor o izlasku Srbije iz krize.

“Politika balansiranja nije mogu?a više kada je Vu?i? postao predsednik. Zato ?emo LDP, ja i oni koji razumeju u kom trenutku se nalazi Srbija, napraviti alternativu koja ?e biti konkuretna onome što je danas dominantno i u vlasti i u opoziciji”, naveo je Jovanovi?.

On je naveo da je Srbiji potrebna jasna politika i odgovori na pitanja – da li ?e Srbija u?i u Evropsku uniju ili ?e sa Rusijom da gradi neke bliže odnose, da li ?e ?uvati Dodika na vlasti ili se zalagati za funkcionalnu BiH. Kao i da li ?e se sa Kosovom dogovarati ulazak u EU i NATO ili ?e reagovati na svaku provokaciju Haradinaja i sli?nih.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!