Volovi umesto klipova

Da je predsednik Tadić najavio kako će za podsticaje agrara u 2012. biti usmeren svaki deseti, a ne svaki pedeseti dinar republičkog budžeta, seljaci bi možda i poverovali da je država stvarno rešila da im se “zahvali što su podneli teret krize”.

Stići će i uredbe, ali će promašiti seljeke

Sada je jasno da će agrarna politika biti u najvećoj meri usmerena ka stočarstvu, što znači da će se u paorsku kasu uvući i prerađivači, čega su se poljoprivrednici najviše plašili. Jesu li agrarne mere spremane za poljoprivrednike ili za pojedine mlekare?

Ministar opet oladio paore

"Nova agrarna politika očito nema nikakvih uredbi i mera, već samo neka obećanja o nekakvim povoljnim kreditima, zato ministru želimo da ukažemo na razočaranje poljoprivrednika", upozoravaju poljoprivrednici