Prinos, kvalitet i još ponešto

Treba li nama, maloj ali potencijalno jakoj agrarnoj državi, da svake godine izmišljamo nove mere u politici prema poljoprivredi? Sigurno ne. Upravo ova žetva 2011. je pokazala pravi potencijal Srbije.