BAČKA TOPOLA: Milion evra od EU

Realizovano osam evropskih projekata, među kojima dominiraju teme energetske efikasnosti, ljudskih prava i efikasnosti lokalne samouprave – Građani Bačke Topole malo znaju o uticaju Evrope i evropskih integracija na poboljšanje situacije u lokalnim sredinama – Velike šanse za klastere i poljoprivredu u procesu evropskih integracija

BELA CRKVA: Šansa u saradnji s Rumunijom

Bela Crkva je primer da i male, nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine, limitirane finansijskim i ljudskim kapacitetima, mogu, uz dobro planiranje i saradnju sa prekograničnim opštinama iz susednog regiona, da dođu do evropskih fondova

VRŠAC: Lider u projektima

Prepoznavši značaj projektnog finansiranja iz EU fondova, Vršac je jedna od vodećih lokalnih samouprava u broju realizovanih projekata. Izdvajaju se rekonstrukcija muzejske zgrade i izgradnja gradske pijace

VRBAS: Zagađenjem do evropskih novaca

Decenijama zagađujući Veliki bački kanal i radeći u korist svoje štete – građani Vrbasa su svojoj opštini, paradoksalno, obezbedili status jedne od najskupljih opština kada su u pitanju evropski novci

PLANDIŠTE: Pokrenuti mrtvu tačku

Plandište, jedna od tri najnerazvijenije opštine u zemlji, u poslednjih nekoliko godina realizovala je dva prekogranična projekta. Da li lokalne vlasti i građani prepoznaju u evropskim fondovima šansu za razvoj i izlazak iz začaranog kruga siromaštva?

SENTA: Menjati način razmišljanja

Lokalna samouprava Senta je u periodu 2007-2013. godine realizovala četiri projekta podržanih od strane EU, na osnovu kojih je „inkasirala“ 181.096,78. Kao i u mnogim drugim, i u ovoj se opštini žale na izuzetno mali broj ljudi koji može da radi na pripremi i realizaciji projekata