BEOČIN: Projekti za primer

Relizovana četiri evropska projekta, u fokusu privreda, turizam, socijalna politika i ekologija – Lokalna samouprava ulaže značajan trud u promociju evropskih projekata – Jedan beočinski projekat proglašen najboljim u EU Exchange 3 programu

BAČKI PETROVAC: Pouzdan partner

Skromno ali zapaženo iskustvo sa evropskim projektima u opštini Bački Petrovac – U fokusu seoski turizam, poboljšanje kvaliteta životne sredine, ali i novi poslovni modeli – Građani ne znaju mnogo o evropskim fondovima

ADA: Evropska podrška za čistiju vodu i razvoj turizma

Ada je, uz pomoć evropskih novaca, već krenula u usklađivanje sa propisima EU u području regulacije otpadnih voda – Banjski turizam kao šansa bez obzira na konkurenciju u regionu – Izrađena integrisana strategija razvoja banja, zasnovana na prekograničnoj saradnji

SOMBOR: Put Baja-Sombor prioritet

Više od milion evra iz evropskih fondova za projekte koje je sproveo grad Sombor, čija se teritorija graniči sa Mađarskom i Hrvatskom – Problem sa stručnim kadrovima, sufinansiranjem evropskih projekata, ali i engleskom jezikom – Velika nada u izgradnju puta Baja-Sombor i rekonstrukciju graničnog prelaza Bački Breg

ČOKA: „Neki projekat da se svi ponovo zaposlimo“

Opština nema sredstava da obezbedi udeo u evropskim projektima – Neiskorišćen potencijal za korišćenje evropskih fondova – Građani uglavnom ne znaju šta su to projekti, ali bi voleli da se ostvari "neki projekat da se svi ponovo zaposle" – Kuća u Čoki može se kupiti za 3.000 evra, a mladi konstantno odlaze iz ove opštine

ALIBUNAR: U Alibunaru niste sami

Evropski milion popravio krvnu sliku anemičnog Alibunara – Političari bi najradije da se slikaju pored završenih objekata – I u ovoj opštini problem sa stručnim kadrovima za privlačenje evropskog novca

PEĆINCI: Kako biti vidljiv u međunarodnim okvirima

Sremska opština Pećinci realizovala je dva IPA projekta u proteklih osam godina – U fokusu deca sa smetnjama u razvoju i starija populacija – Nedostatak stručnih kadrova i u ovoj opštini se prepoznaje kao problem za efikasnije korišćenje sredstava iz EU fondova

KOVAČICA: Neiskorišćeni potencijali

Kovačica nije iskoristila svoje ogromne potencijale za privlačenje sredstava iz evropskih fondova – Najveća prepreka nedostatak kadrova – Da li se to primećuju neki pozitivni pomaci u poslednje vreme?