KOVIN: Diskontinuitet kao jedina konstanta

Ne postoji opština u kojoj je više puta „upodobljavana“ i „razupodobljavana“ vlast, što dovodi do nepostojanja kontinuiteta koji je itekako važan za evropske projekte i strateško planiranje – Najveći deo evropskog „kolača“ u Kovinu otišao na socijalne programe namenjene izbeglicama i raseljenim licima

INĐIJA: Ukrštanje puteva i entuzijazam

Inđija dobro koristi svoj geografski položaj za privlačenje stranih investicija, ali i donacija – Apliciranje na evropskim konkursima i realizacija projekata zavisi i od entuzijazma zaposlenih – I ovde se žale na nedostatak stručnih kadrova

NOVI BEČEJ: Strateškim planiranjem do projekata

Strateško planiranje jedini siguran put za privlačenje donacija iz evropskih fondova – Problemi sa predfinansiranjem projekata i javnim nabavkama takođe treba da se rešava planiranjem – Građani uglavnom ne znaju ni šta je to „projekat“, ni šta je to „strategija“

MALI IĐOŠ: Kapacitet od 20 reči

Maloiđoški opštinari zaboravili nekoliko projekata realizovanih u ovoj maloj opštini – U fokusu saradnja sa partnerima iz Mađarske – Agencija za lokalni razvoj Malog Iđoša kao dobar model za privlačenje donacija iz EU fondova

NOVI SAD: Polumilionski grad vapi za podrškom

Novosadska Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uspešna i funkcionalna – Iz evropskih fondova grad privukao donacije koje prelaze pet miliona evra – Potreban stručni tim ili institucija na nivou države koja će biti zadužena za pružanje konsultantskih usluga za pripremu i realizaciju evropskih projekata

NOVI KNEŽEVAC: Biciklima u Evropu

Koristeći činjenicu da se ova opština graniči i sa Mađarskom i sa Rumunijom, realizovan značajan broj evropskih projekata – Apel za veća budžetska sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje međunarodnih projekata

KIKINDA: „Prepakivanje“ stručnog tima

Stručni tim za pisanje i realizaciju projekata menja se posle svake promene vlasti – Građani veoma malo ili ništa ne znaju o evropskim projektima i njihov odnos prema njima je uglavnom na nivou trača – Najznačajniji projekat: „Kikindski mamut“

OPOVO: EU fondovima nema ko da piše

Opovo učestvovalo samo na jednom evropskom projektu, i to zahvaljujući svom geografskom položaju – Nezainteresovanost i nekompetentnost opštinara – Vodovodne cevi stare sedamdeset godina, od azbesta, čekaju novac iz EU fondova

RUMA: Projektima do investicija

Zahvaljajujući rezultatima projekta kojeg je finansirala EU privučeni strani investitori i otvorena nova radna mesta – Kako obezbediti održivost projekta bez obzira na promene vlasti? – "Nezaposlenog čoveka ne zanimaju strategije i papiri" već akcije koje će se odraziti na kvalitet njegovog života

IRIG: Idealno mesto za budućnost

Svi će se složiti da Irig može biti najznačajnije turističko mesto u Vojvodini, no i pored toga ova opština prethodnih godina nije koristila dostupne evropske fondove za ovu oblast - Nema turizma tamo gde su putevi propali, ulična rasveta ne radi, a turisti nemaju gde da ni svoje osnove potrebe zadovolje - Nedostatak znanja ključni je problem i ove lokalne samouprave