Hrvatska danas završava pregovore sa EU

Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić slaže se s ocenama da će Srbija imati ekonomske koristi od kada Hrvatska uđe u EU, jer je do sada Hrvatska bila lider u regionu u slobodnoj trgovini, a njenim ulaskom lider CEFTA će postati Srbija.

Biti Evropljanin znači menjati se

"Krajem nedelje ističe rok kada ćemo izvestiti Vladu o ispunjenosti Akcionog plana za dobijanje statusa kandidata, a sredinom jula, posle podnošenja izveštaja Vlada će doneti ocenu i izaći ćemo s procentualnim ispunjenjem Akcionog plan", najavila direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević.

Dunav – šansa za celu Srbiju

"Dunavska strategija je velika mogućnost za naše građane, kako za 24 opštine koje su na obalama Dunava, ali i za drugih 80 koje mogu da budu deo te strategije", smatra potpredsednik srpske Vlade Božidar Đelić.