Boris Jurošević: Ženomrzački SANU

Osvrt na „dugo očekivanu“ Odluku odbora o ispravnosti „rodno diferenciranog jezika“, koja je u stvari iz 2011. godine, ali je za potrebe desnice i patrijarhalnog protivljenja donošenju novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti opet "vasksnuta"