NOVI BEČEJ: Strateškim planiranjem do projekata

Strateško planiranje jedini siguran put za privlačenje donacija iz evropskih fondova – Problemi sa predfinansiranjem projekata i javnim nabavkama takođe treba da se rešava planiranjem – Građani uglavnom ne znaju ni šta je to „projekat“, ni šta je to „strategija“

NOVI SAD: Polumilionski grad vapi za podrškom

Novosadska Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uspešna i funkcionalna – Iz evropskih fondova grad privukao donacije koje prelaze pet miliona evra – Potreban stručni tim ili institucija na nivou države koja će biti zadužena za pružanje konsultantskih usluga za pripremu i realizaciju evropskih projekata

NOVI KNEŽEVAC: Biciklima u Evropu

Koristeći činjenicu da se ova opština graniči i sa Mađarskom i sa Rumunijom, realizovan značajan broj evropskih projekata – Apel za veća budžetska sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje međunarodnih projekata